Jak předejít vzniku bércových vředů

Bércové vředy vznikají na podkladu tepenných a žilních poruch, popřípadě jejich kombinací. Jestliže máte sklony k některému z těchto problémů, pak je na místě věnovat velkou pozornost prevenci.

Tyto většinou chronické a špatně léčitelné rány jsou častým onemocněním. Postihují ponejvíce pacienty s cukrovkou, dále obézní a s vysokým tlakem, rizikem je také vyšší věk, proběhlý zánět hlubokého žilního systému. Nebezpečné bývá rovněž dlouhé sezení a stání.

Jak je tomu s dědičností?

Pokud tedy máte dispozice ke vzniku bércových vředů, je třeba dát si na uvedené faktory dobrý pozor a upravit celkový životní styl.  

Lidé se lékařů často ptají, jak je to s dědičností bércových vředů, už proto, že v rodině viděli, jaké obtíže toto onemocnění způsobuje. O to víc by se měli vyvarovat rizikového chování a dbát na prevenci.  

Faktem je, že bércové vředy samy o sobě dědičné nejsou. Dědí se však některé příčiny, které k jejich vzniku vedou, většinou za současného působení rizikových faktorů. Jde především o geneticky podmíněnou dispozici k oběhovým poruchám žilního systému a ke vzniku křečových žil.

Čím snížit riziko?

Vrozená tendence k chronické žilní nedostatečnosti se odstranit nedá, ale lze napomoci žilnímu systému odvádět krev z dolních končetin.

Tím úplně nejjednodušším prostředkem, který lze praktikovat denně, je správný odpočinek pro oběhový systém. Kdykoliv budete moci, podložte si nohy jak při sezení, tak vleže. Ideální je mít dolní končetiny výš než srdce.

Riziko vzniku bércového vředu rovněž významně snižuje správný pitný režim a především zdravá strava s dostatkem ovoce a zeleniny, která je základem prevence vzniku obezity. Pokud chcete podpořit žilní systém přírodními prostředky, vsaďte na citrusy, černý rybíz, černou jeřabinu a pohanku. Tu můžete nejen jíst, ale také si z ní vařit čaj.

Bez pohybu se neobejdete

Proti vzniku bércových vředů je velmi účinný pohyb.  Právě pravidelná aktivita zajišťuje správnou cirkulaci krve. Činnost svalů totiž napomáhá pumpovat krev směrem k srdci. Stačí obyčejná chůze, ale v dostatečném množství. Doporučuje se také speciální cvičení dolních končetin, tzv. cévní gymnastika.
Dobrý efekt na žilní systém dolních končetin má i nošení elastických punčoch nebo přikládání kompresivních bandáží na dolní končetiny.