Lymfedém: Úporný otok, jemuž se musíte věnovat denně

Při nesprávné funkci lymfatického) systému vzniká v těle otok měkkých tkání – na pažích, na nohách, na prsou anebo kolem břicha a pohlavních orgánů, méně často na hrudníku. Jde o dlouhodobý chronický problém, který se těžko léčí.

Lymfa neboli míza je čirá tekutina, která proudí skrz orgány a svaly našeho těla a odnáší odtud bakterie, viry, rakovinné buňky a další látky, které by nám mohly uškodit. Filtruje se v uzlinách, a tím náš organizmus čistí a udržuje zdravý -  zachycené škodlivé látky pak z těla odcházejí pryč. Lymfatické uzliny, propojené  sítí lymfatických cév, tvoří lymfatický systém, který  je  součástí imunitního systému.

Příznaky lymfatického otoku neboli lymfedému

  • otékání anebo pocit svrbění
  • pocit ztěžklých končetin
  • znecitlivění
  • velký tlak pod kůží paže
  • omezení schopnosti ohýbat končetinu v kloubech

Při delším trvání dochází v místě otoku k chronickému zánětu a přestavbě normální tkáně ve vazivo. Je důležité odlišit lymfedém od jiných druhů otoků (v důsledku onemocnění žil,  srdce, ledvin nebo štítné žlázy), protože léčba je odlišná.

Při špatném odvádění lymfy se hromadí tekutina s vysokým obsahem bílkovin mezi kůží, nervy a svalovou tkání. Vzniklý otok, zprvu měkký a postupem času zatuhlý, způsobuje zhoršení možnosti pohybu, bolest, omezuje výběr oblečení i obuvi, a tak není divu, že působí i psychické problémy. Způsobuje také větší náchylnost k infekci.

Nejčastěji vzniká lymfedém po operaci

Hromadění lymfy v tkáních postihuje častěji ženy. Je způsobeno tím, že v těle není dostatek mízních uzlin a cév, které by přebytečnou lymfu odváděly. K nedostatku prvků mízní soustavy může vést buď vrozená porucha, nebo k ní často dochází po operaci, kdy se uzliny chirurgicky odstraní například kvůli šíření rakoviny. Stejný efekt vyvolává i radioterapie (ozařování), nebo léčba steroidy, ale zde jsou potíže obvykle přechodného rázu a po vysazení léků ustoupí. K poruše drenážní funkce lymfatických cév dochází také po opakovaných zánětech žil, růži a podobných zánětlivých onemocněních.

Dnes jsou nejčastějšími příčinami lymfedému

  • odstranění a ozařování lymfatických uzlin při operacích prsu (lymfedém horní končetiny)
  • operace v oblasti břicha (lymfedém dolní končetiny)
  • operace v oblasti hlavy a krku (lymfedém krku a obličeje)

Při lymfedému je velký díl léčby na samotném pacientovi . Důležitá jsou lehká tělesná cvičení, k nimž patří jízda na kole, chůze, kratší běh, plavání či gymnastika. Po operaci se s běžnou zátěží má začít co nejdříve. Pohyb lymfatické tekutiny v těle totiž umožňují výhradně stahy našich svalů!

Co můžete udělat sami

K zásadním doporučením patří relaxace se zvýšenou polohou končetin. Při otoku paže je vhodné použít závěs. Oteklá končetina  by se měla zvednout nad úroveň srdce aspoň 3 x denně po dobu 45 minut. Neměli byste také končetiny přetěžovat, ať už nošením těžkých břemen nebo dlouhým stáním, chozením, ale i  sezením. 

Pacient by si také měl udržovat zdravou váhu, neboť  při větším množství tuku se na postižené místo  přivádí více tělních tekutin, což ztěžuje jejich následný odvod a filtraci. Přílišné teplo není vhodné, takže byste se měli vyhýbat sauně, opalování a horkým koupelím. Neprospívají ani rychlé změny teplot. Opatrnost vyžadují také ultrazvuk, vířivka či masáže.

Celková léčba pomáhá

Komplexní terapie zahrnuje manuální lymfodrenáž, při níž fyzioterapeut přiměřeným tlakem na kůži aktivuje mízní oběh.

Přístrojová lymfodrenáž neboli pressoterapie spočívá v cyklických masážích končetiny drenážním návlekem. Tyto přístrojem regulované přerušované komprese končetiny pomocí nafukovacích vícekomorových vaků vytvářejí tlakovou vlnu, která podporuje funkci nejen lymfatického, ale i žilního systému.

Oba typy drenáží se provádí na specializovaných pracovištích, obvykle  po dobu 4–6 týdnů. Existují také přístroje určené k domácí léčbě.

Nedílnou součástí je kompresivní bandáž. Zevní komprese (stlačování) docílíme nošením zdravotních punčoch, pažních návleků či bandážováním. Léčbu doplňuje užívání léčiv, které mají lymfotonický a lymfokinetický účinek, případně léčiv s prospěšnými enzymy.