Porucha srážlivosti krve může připravit o život

O leidenské mutaci se obvykle dozvídají jen ženy a dívky v souvislosti s předepsáním antikoncepce, a to tehdy, mají-li štěstí na zodpovědného gynekologa.

Jinak se o ní ví méně než o jiné poruše srážlivosti krve, jakou je hemofilie. Na rozdíl od ní jde naopak o zvýšenou srážlivost krve, která způsobuje vysokou tendenci ke vzniku krevních sraženin – trombů. A může se vyskytnovat běžně i u mužů, což se už vůbec málo ví.

Trombóza může znamenat smrt

Leidenská mutace se proto označuje za tzv. trombofilní stav, což vyžaduje zvýšenou pozornost. Některé krevní sraženiny nezpůsobují problémy a spontánně zmizí. Na druhé straně jsou však sraženiny, které jsou závažné a ohrožují život. Projevy sraženin závisí na tom, kde se sraženina vytvoří a zda putuje po organismu. Pak hrozí nebezpečí infarktu, mrtvice, ucpávání cév v nohou, a tím i plicní embolie, která může znamenat smrt do několika minut.
Objevuje se u pěti až deseti procent evropské populace. Jedná se o vrozenou, geneticky určenou poruchu. Může s sebou nést řadu rizik, zejména před plánovanými operacemi, v těhotenství a před porodem, ale i v tak běžných situacích, jakými jsou dlouhé cestování, dálkové lety, neustálé sezení. Člověk s leidenskou mutací by měl tuto skutečnost lékařům aktivně sdělovat a jako prevenci před nebezpečnými komplikacemi se vyhýbat rizikovým situacím.

Máte zvýšenou srážlivost krve?

Problémem však je, že to o sobě málokdo ví a na problém se přijde buď náhodou, nebo až za výše zmíněných dramatických okolností. Každý, kdo má v rodině historii žilní trombózy nebo embolie, by měl podle uvážení lékaře podstoupit testy na srážlivost krve, případně genetické vyšetření. Při pravidelném sledování tak lékař doporučí léky na ředění krve, například před cestou letadlem. Nasazují se také před chirurgickými výkony, v těhotenství a před porodem či delším upoutání na lůžko. Jako další opatření se také doporučuje komprese dolních končetin stahovacím punčochovým zbožím.

Antikoncepce zvyšuje riziko

Pokud však pacient nemá žádné projevy, většinou se léky nepředepisují, někdy je však nutné brát tyto léky doživotně. Leidenská mutace sama o sobě léčitelná není.
Léčit lze „jen“ trombózu, a to nejlépe klasickými léky na ředění krve, jako jsou heparin, nízkomolekulární hepariny, warfarin nebo nové léky na ředění krve (Pradaxa, Xarelto, Eliquis). K léčbě patří i vysazení antikoncepce. Antikoncepce totiž krevní srážlivost zvyšuje a může být příčinou vzniku trombóz už sama o sobě. Jestliže se u ženy zkombinuje antikoncepce s leidenskou mutací, roste riziko trombózy mnohanásobně.