Aplikace vícevrstevné kompresivní bandáže (MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.)