MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D.

Oblasti působení: 

Pracoviště: 

Angiocor s.r.o., Zlín Ambulance estetické flebologie www.angiocor.cz estetickaflebologie@angiocor.cz

Specializace: 

Flebologie Endovaskulární léčba křečových žil - referenční pracoviště pro RFITT - radiofrekvenční termoablace - referenční pracoviště pro skleroterapii Všeobecná chirurgie

Biografie: 

Vysokoškolské vzdělání:
Lékařská fakulta MU Brno, Všeobecné lékařství.

Postgraduální studium::
Doktorské studium kombinovaná forma na lékařské fakultě MU Brno od semestru podzim 2008 – podzim 2012

Zaměstnání a spolupráce s dalšími pracovišti:
Ambulance estetické flebologie Angiocor s.r.o., Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas a. s. 
Zlín HC PSG Zlín - klubový lékař

Specializace:
Všeobecná chirurgie
Flebologie – referenční pracoviště pro endovaskulární RFITT (radiofrequent induced thermo-therapy) křečových žil a referenční lékař pro skleroterapii

Členství v odborných společnostech:
člen České chirurgické společnosti
člen České angiologiecké společnosti
člen Deutsche Gesellschaft für die Phlebologie

Získaná ocenění:
Udělení Reinischovy ceny českou angiologickou společností za práci:
Endoluminální radiofrekvenční ablace křečových žil Publikované v Rozhledy v chirurgii, 2007, roč. 86, č. 11, s. 581 – 585. ISSN 0035-9351

Udělení ocenění nejlepší práce autorů do 35 let za přednášku - Standardizace RFITT metody na základě energie aplikované na žilní stěnu, prezentovanou v rámci XXXVI. Angiologických dnů v únoru 2011

Cena prezidenta kongresu 54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie za práci RFITT of foam, sclerotherypy with patients with clinical stage C6 of CVI - a comparative study, Lübeck 2012, Německo

Publikační a prezentační činnost:

Přednášky:

Hlavní autor: 
·   Ileosní stavy při tumorech tenkého střeva Hnátek L., Gatěk J., Dudešek B., X. odborné symposium chirurgů jihovýchodní Moravy Zlín 25. 4. - 26. 4. 2002

·  CHIVA metoda šetřící venosní řečiště Hnátek L., Gatěk J., Duben J., Dudešek B., Haša E., VII. lékařský seminář s postgraduální tématikou Kojetín 13. 12. 2003

·  Algoritmus léčebných postupů při péči s diabetickou nohou Hnátek L.,Talašová E., Gatěk J., Dudešek B., Duben T., Musil T., VIII lékařský seminář s postgraduální tématikou Kojetín 4.12. 2004

·   Crossectomie, nejdůležitější krok při operaci křečových žil? Hnátek L., Duben J., Musil T., Gatěk J., Dudedšek B., XL. mezioblastní seminář (spolek lékařů Zlín, Kroměříž, Uherské hradiště spolok lekárou Trenčín Luhačovice 12. 5. 2005

·   Je vhodná sentinelová uzlina u pacientů s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii? Hnátek L., Gatěk J., Dudešek B., Duben J., Musil T., Olomoucký mamologický kongres Olomouc 7. 4. 2006

·   Vorbeugen wir grundlosen Krossenrecidiven Lukas Hnatek, J. Gatek, J. Duben , B. Dudesek, T.  Musil, 48. Jarestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie Rostok BRD 5. - 6. 10.  2006

·   Vyhněme se zbytečným recidivám po krossektomii Lukás Hnátek, J. Gatěk, J. Duben , T. Musil, B. Dudešek, 14. slovenský angiologický kongres Tatranské Zruby 11. - 14. 10. 2006

·   Moderní chirurgické postupy v léčbě chronické žilní insuficience stadia C2 –C6 Hnátek L., Duben, J. Gatěk J., Dudešek B., Musil T. Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín,  XLII. Mezioblastní seminář Spolek lékařů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště ČLS J. E. Purkyně Spolok lekarov Trenčín Slovenskej lekárske spoločnosti a Lázně Luhačovice a.s. 24. května 2007

·   Chronická žilní insuficience Lukáš Hnátek, Odborný seminář firmy Berlinchemie 10. – 12. května, Valtice

·   Endovaskuläre Radiofrequenzablation der Krampfadern L. Hnátek, J. Duben, B. Dudešek, T. Musil, J. Gatěk, 49. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Phlebologie 26. – 29. September 2007, Mainz, Germany

·   Die Rolle der miniivasiven chirurgischen Verfahren während der Behandlung von Patienten mit CVI im Stadium C5 und C6 Lukas Hnatek, J. Duben, J. Sternbersky, B. Dudesek, T. Musil, J. Gatek, 49. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Phlebologie 26. – 29. September 2007, Mainz, Germany

·   Role moderních miniinvazivních chirurgických postupů při péči o pacienty s CHVI ve stádiu C5 a C6 L. Hnátek, J. Duben, J. Šternberský, B. Dudešek, T. Musil, J. Gatěk
·   XV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou 10. - 13. 10. 2007, Tatranské Zruby Nové trendy ve flebologii Lukáš Hnátek,  Seminář spolku lékařů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště ČLS J. E. Purkyně 18. října 2007

·   Trendy v chirurgické léčbě chronické žilní insuficience Lukáš Hnátek, odborný seminář firmy Servier 26. listopadu 2007, Zlín

·   Endoluminální radiofrekvenční ablace křečových žil Hnátek L., Duben J., Dudešek B., Musil. T., Gatěk J. Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s., Zlín Universita Tomáše Bati Zlín, XXXII. Flebologické dny s mezinárodní účastí, Harrachov 7. - 8. 12. 2007

·   Role miniinvazivních chirurgických postupů při péči o pacienty s CVI C5 a C6 stádia Hnátek L., Duben J., Dudešek B., Musil. T., Gatěk J. Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s., Zlín Universita Tomáše Bati Zlín, XXXII. Flebologické dny s mezinárodní účastí, Harrachov 7. -8. 12. 2007

·   Endovenöse Radiofrequenz – induzierte Thermotherapie – RFITT der Perforansvenen L. Hnatek, J. Duben, J. Gatek, Jubiläumskongress 50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie 15. -18. Oktober 2008 Bachum Germany

·   1st International RFITT-Workshop on Venous Insufficiency RFITT – the modern and minimally invasive therapy of chronic vein ulcer Hnatek Lukas Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp, The Netherlands The invited lecture

·   Endoluminal Radiofrequent Induced Thermo-Therapy (RFITT) of varicose veins Hnatek L., Duben J., Gatek J., Abstracts of XXXIII Angiological Days 2008 with international participation, Prague February 28th – March 1th, 2008

·   Endovascular Radio-Frequent Induced Thermo-Therapy (RFITT) of Perforating Veins Hnátek L., Duben J., Hnátková G., Gatěk, J. (Zlín) Surgical department, Atlas hospital a.s., Zlin Czech Republic, Abstracts of XXXIV. Angiological Days 2009 with international participation, Prague February 26th – 28th, 2009

·   Two years experience and one year follow-up results with Radiofrequency Induced Thermotherapy (RFITT) of varicose veins Hnatek L., Duben J., Gatek J. Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin Tomas Bata University in Zlin Czech Republic, XVI World Meeting of Union Internationale de Phlebologie Monaco 31. 8. - 3. 9. 2009, Monaco

·   Endovascular Radiofrequency Induced Thermo-Therapy (RFITT) for the treatment of perforating veins Hnatek L., Duben J., Gatek J. Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin Tomas Bata University in Zlin Czech Republic, XVI World Meeting of Union Internationale de Phlebologie Monaco 31. 8. - 3. 9. 2009, Monaco

·   Radiofrequency-induced thermotherapy (rfitt) and ultrasound guided foam sclerotherapy – a comparison study for the treatment of chronic venous ulcers Hnatek L., Duben J., Gatek J. Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin Tomas Bata University in Zlin Czech Republic, XVI World Meeting of Union Internationale de Phlebologie Monaco 31. 8. -3. 9. 2009, Monaco

·   Dva roky zkušeností a 1-rok follow-up výsledky s radiofrekvenčně indukovanou termoterapií křečových žil Hnátek L., Duben J., Gatěk J. Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika, XXXIV Flebologické dny s mezinárodní účastí Hradec Králové 2. 10 - 3. 10. 2009, Czech Republic

·   Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (rfitt) a sonograficky navigovaná pěnová skleroterapie – srovnávací studie při léčbě chronické žilní ulcerace Hnátek L., Duben J., Gatěk J. Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika, XXXIV Flebologické dny s mezinárodní účastí Hradec Králové 2. 10 - 3.10. 2009, Czech Republic

·   Chronologický vývoj radiofrekvenčně indukované termoterapie (RFITT) v průběhu její čtyřleté historie Hnátek L., Duben J., Gatěk J. Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika, XXXV.Angiologické dny 2010, Praha 25. – 27. Února 2010

·   Kdy a jak přistupovat k chirurgické léčbě u bércových vředů? Hnátek L. Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika, XXXV.Angiologické dny 2010, Praha 25. – 27. Února 2010

·   Radiofrequency-induced thermotherapy (RFITT) and ultrasound guided foam sclerotherapy – a comparison study for the treatment of chronic venous ulcers Hnatek L Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin Tomas Bata University in Zlin Czech Republic, Venous Forum of the Royal Society of Medicine London, 28 – 29 April 2010, UK

·   Standardisierung der RFITT-Methode auf Grund der an Venevand applizierten Energiemenge Hnatek L. 1,2, Duben J.1, Gatek J.1,2, Humpolicek P.2 Krankenhaus Atlas A.G. 1 Tomas Bata University in Zlin2 Tschechische Republik, 52. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Phlebologie 10. – 13. November 2010, Aachen, Germany

·   Chirurgická terapie křečových žil u žen Hnátek L., XXXVI. Angiologické dny 24. – 26. 2. 2011 Praha Vyzvaný přednášející

·   Standardizace RFITT metody na základě energie aplikované na žilní stěnu Hnátek L., Duben J., Gatěk J., XXXVI. Angiologické dny 24. – 26. 2. 2011 Praha Práce byla ohodnocena komisí české Angiologické společnosti jako nejlepší prezentace autorů do 35 let

·   Chronická žilní insuficience z pohledu angiologa, dermatologa a chirurga, Moderní intervenční postupy terapie křečových žil Hnátek L., Workshop firmy Servier Ostrava, Olomouc, Zlín

·   The foam sclerotherapy a safe and fast intervention for acceleration of venous ulcer healing Hnatek L., Duben J., Gatek J. European Chapter Meeting International congress of the UIP 15 – 17. 9. 2011 Prague, Czech Republic

·   Drei Hahre Follow-up mit RFITT-Methode Hnatek L., Duben J., Gatek J., 53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie 12. – 15. Oktober 2011 Berlin, Deutschalnd

·   Workshop Duplex ultrasound Foam sclerotherapy 8. - 9. 10. 2011 Melk, Östereich Pasivní účast, certifikát

Písemné publikace:
Hlavní autor:
·   Crossectomia – nejdůležitější krok v operaci křečových žil Hnátek L.,Gatěk J., Dudešek B., Duben J., Musil T., Hradská K., Rozhl. Chir., 2006 roč 85, č.8 s 381-389 ISSN 0035-9351
·   Miniinvazivní terapie křečových žil Lukáš Hnátek Medical Tribune, ročník III, číslo 27, 24. Září 2007
·   Endoluminální radiofrekvenční ablace křečových žil Hnátek L., Duben  J., Dudešek B., Gatěk J. Rozhledy v chirurgii, 2007, roč. 86, č. 11, s. 581 – 585. ISSN 0035-9351 ·  ·   Endovöse Radiofrequenz-induzierte Thermotherapie (Thermotherapie (RFITT) der Perforansven Lukas Hnatek ,Jiri Duben, Jiri Gatek Vasomed Die Fachzeitschrift für Gefässerkrankungen 4/2008 str. 131 ISSN 0942-1181
·   Chronická žilní insuficience (nedostatečnost) – kdy, jak a co operovat? Hnátek L. Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín Univerzia Tomáše Bati ve Zlíně, Webový portál Žilní poradna 2010, ISSN 1804-3933 http://www.zilniporadna.cz/krecove-zily/chronicka-zilni-insuficience-ned...

Publikovaná abstrakta:
·  Vorbeugen wir grundlosen Krossenrecidiven Lukas Hnatek, J.Gatek, J. Duben , B.Dudesek, T. Musil Phlebologie 2006 roč. 35 číslo 4 A 23 ISSN 0939-978 X Impakt faktor 0.838

·  Endovaskuläre Radiofrequenzablation der Krampfadern L. Hnatek, J. Duben, B. Dudesek, T. Musil, J. Gatek, Chirurgische Abteilung, Krankenhaus Atlas AG, Zlin, Tomas Bata Universität, Zlin, Tschechische Republik Abstracts der 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie, Mainz 2007 Phlebologie 2007 36 4: 5-22, ISSN 0939-978 X Impakt faktor 0.838

·  Die Rolle der miniinvasiven chirurgischen Verfahren während der Behandlung von Patienten mit CVI im Stadium C5 und C6. L. Hnatek, J. Duben, J. Sternbersky, B. Dudesek, T. Musil, J. Gatek, Chirurgische Abteilung, Krankenhaus Atlas AG, Zlin, Tomas Bata Universität, Zlin, Tschechische Republik Abstracts der 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie, Mainz 2007 Phlebologie 2007 36 4: 5-22, ISSN 0939-978 X Impakt faktor 0.838

·  Endovenöse Radiofrequenz – induzierte Thermotherapie – RFITT der PerforansvenenL. Hnatek, J. Duben, J. Gatek Chirurgische Abteilung, Krankenhaus Atlas AG Tomas Bata Universität in Zlin, Tschechische Republik. Phlebologie 2008, 37:185-226 ISSN 0939-978X September 2008-11-03 Impakt faktor 0.478

·  Endovascular Radio-Frequent Induced Thermo-Therapy (RFITT) of Perforating VeinsHnátek L., Duben J., Hnátková G., Gatěk, J. (Zlín) Surgical department, Atlas hospital a.s., Zlin Czech Republic Abstracts of XXXIV. Angiological Days 2009 with international participation, Prague February 26th – 28th, 2009 Central European Vascular Journal vol. 8, n. 1, February 2009, page 29 ISSN 1214 – 3901

·  Two years experience and one year follow-up results with Radiofrequency Induced Thermotherapy (RFITT) of varicose veins Hnatek L., Duben J., Gatek J. Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin Tomas Bata University in Zlin Czech Republic
International Angiology, Vol. 28; August 2009; Suppl. 1 to issue No. 4; 61 ISSN: 0392-9590, Impact Factor: 1,418

·  Endovascular Radiofrequency Induced Thermo-Therapy (RFITT) for the treatment of perforating veins Hnatek L., Duben J., Gatek J. Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin Tomas Bata University in Zlin Czech Republic
International Angiology, Vol. 28; August 2009; Suppl. 1 to issue No. 4; 61-62 ISSN: 0392-9590, Impact Factor: 1,418

·  Radiofrequency-induced thermotherapy (rfitt) and ultrasound guided foam sclerotherapy – a comparison study for the treatment of chronic venous ulcers Hnatek L., Duben J., Gatek J. Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin Tomas Bata University in Zlin Czech Republic International Angiology, Vol. 28; August 2009; Suppl. 1 to issue No. 4; 115 ISSN: 0392-9590, Impact Factor: 1,418

·  Dva roky zkušeností a 1-rok follow-up výsledky s radiofrekvenčně indukovanou termoterapií křečových žil Hnátek L., Duben J., Gatěk J. Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika
Praktická Flebologie ISSN 1210-3411

·  Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (rfitt) a sonograficky navigovaná pěnová skleroterapie – srovnávací studie při léčbě chronické žilní ulcerace
Hnátek L., Duben J., Gatěk J., Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika, Praktická Flebologie, ISSN 1210-3411

·  Chronologický vývoj radiofrekvenčně indukované termoterapie (RFITT) v
průběhu její čtyřleté historie, Hnátek L., Duben J., Gatěk J., Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
XXXV.Angiologické dny 2010, Praha 25. – 27. Února 2010, Central European Vascular Journal vol. 9, n. 1, February 2010, page 26, ISSN 1214 – 3901

·  Kdy a jak přistupovat k chirurgické léčbě u bércových vředů?
Hnátek L., Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika, XXXV.Angiologické dny 2010, Praha 25. – 27. Února 2010
Central European Vascular Journal vol. 9, n. 1, February 2010, page 27, ISSN 1214 – 3901

·  Standardisierung der RFITT-Methode auf Grund der an Venevand applizierten Energiemenge, Hnatek L. 1,2, Duben J.1, Gatek J.1,2, Humpolicek P.2
Krankenhaus Atlas A.G. 1, Tomas Bata University in Zlin2, Tschechische Republik
52. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Phlebologie, 10. – 13. November 2010, Aachen, Germany, Phlebologie 2010 39 5: A30, ISSN 0939-978 X
Impakt faktor 0.831

·  Drei Hahre Follow-up mit RFITT-Methode, Hnatek L., Duben J., Gatek J.
53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie, 12 – 15. Oktober 2011
Berlin, Deutschalnd, Phlebologie 2011; 40: A33

Spoluautor - časopisy s impact facor:
Effectivness and tolerability of bipolar radiofrequency-induced thermotherapy for the treatment of incompetent saphenous veins
M. Camci1; B. Harnoss2; G. Akkersdijk3; B. Braithwaite4; L. Hnatek5; E. Roche6; P. Santoro7; M. Sarlija8; Y. Sezgin2; D. Nio3; M. Ajduk8; D. Koios2
1Mediapark Klinik, Köln, Deutschland; 2Martin-Luther-Krankenhaus, Berlin, Deutschland; 3Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp, Niederlande; 4Mapperley Park Clinic, Nottingham, Großbritannien; 5Atlas Hospital, Zlin, Tschechische Republik; 6Platón Clinica, Barcelona, Spanien; 7Angiomedica, Rom, Italien; 8Klinicka Bolnica Dubrava, Zagreb, Kroatien
Phlebologie 1/2009; 38: 5–11
ISSN 0939-978X, Impakt faktor 0.478