Témata

Žilní onemocnění dolních končetin patří k častým chorobám. Křečové (varikózní) žíly na dolních končetinách by neměly zůstávat neléčeny, neboť jimi způsobený reflux vede k poškození tkání a rozvoji komplikací: pigmentace, dermatitidy, a...
Chronické žilní onemocnění dolních končetin je charakterizováno širokým spektrem příznaků: pocit tíhy v nohou, napětí nohou, noční křeče, pocit oteklých nohou, brnění a projevů: křečové žíly, otoky, kožní změny, bércový vřed na podkladě...
Záněty žil se nejčastěji projevují na dolních končetinách. V případě zpomalení toku krve v žilách, přímého poškození stěny žíly, případně dojde-li ke srážení krve v žilách, dochází k ucpávání žilního průsvitu, což je spouštěcí mechanismus...
Bércový vřed je definován jako ztráta kožní tkáně, která může zasahovat různě hluboko do tkání podkožních. Jde o porušení souvislosti kůže, které se může stát vstupní bránou infekce do organismu. Z obecného pohledu se bércový vřed řadí...
Lymfedém představuje poměrně časté onemocnění. Jako lymfedém označujeme otok bohatý na bílkovinu (vysokoproteinový otok), který vzniká při nesprávné funkci lymfatického (mízního) systému a při špatném odbourávání bílkovin v podkoží....
Hemoroidální žilní pleteně jsou přirozenou součástí konečníku a řiti. Jejich funkcí je jako hydraulické polštáře působit jemné utěsnění řitního kanálu a dosáhnout tak dokonalého udržení stolice a zachování čisté řiti. O hemoroidální...
Ačkoliv je lidský organizmus v zásadě schopen zhojit ránu vlastními silami, tato schopnost podléhá velkým individuálním výkyvům. To, jak rychle a jak dobře se rána zhojí, závisí na celkovém zdravotním stavu postiženého organizmu a také na...