Antikoncepce není úplně pro každého

Všeobecná rozšířenost antikoncepčních pilulek vzbuzuje dojem, jako by šlo o zcela neškodné léčivo, které je vhodné pro každou ženu. Není tomu tak. V některých případech může představovat riziko s fatálními následky.

U některých druhů antikoncepce vzniká nebezpečí, na něž je třeba myslet už před jejich nasazením. Nejčastěji užívaným druhem ochrany u žen je kombinovaná hormonální antikoncepce. Ta obsahuje hormony progesteron a estrogen, který má na organismus celou řadu účinků.

Může vzniknout sraženina

Jedním z nich je zvýšený sklon ke srážení krve. Pokud je žena nositelkou vrozené trombofilní mutace, užíváním těchto pilulek riskuje rozvoj hluboké žilní trombózy, plicní embolie nebo srdeční či mozkovou příhodu. Tyto komplikace mohou ohrožovat na životě.

Trombofilní mutace jsou dědičné a existuje jich několik druhů. Nejčastější jsou mutace genů pro koagulační faktory V a II, které ovlivňují funkci procesu srážení krve. Změny, které mutace v organismu způsobí, pak mají za následek vyšší riziko vzniku krevní sraženiny - trombu.

Ženy s vrozenou trombofilní mutací, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci, představují velmi rizikovou skupinu pro rozvoj komplikací spojených s tromboembolickou nemocí (TEN).

Nenápadné nebezpečí

Trombofilie nemá žádné specifické příznaky, a není-li genová mutace včas odhalena, může být žena ohrožena vznikem TEN, a to i později v těhotenství.

Pro předejití vážným zdravotním komplikacím by se žena, která chce začít užívat hormonální antikoncepci, měla ještě před jejím nasazením zajímat o to, zdali někdo v její rodině neprodělal tromboembolickou příhodu. Rizikovým faktorem je totiž například výskyt žilní trombózy nebo spontánních potratů u žen v rodině.

Pokud se odhalí výskyt tohoto problému u příbuzných, je doporučeno, aby si žena před zahájením užívání antikoncepce nechala otestovat vzorek krve.

Zvažte rizika

V laboratoři z krve vyšetří DNA na nejčastější trombofilní mutace, výsledek je k dispozici do 12 pracovních dní. Pak je ale vždy nutné konzultovat s odborníkem, a to nejlépe gynekologem. Ten poté případně zváží další nutnost vyšetření.

Potvrdí-li se u ženy, která chce užívat hormonální antikoncepci, porucha srážlivosti krve, gynekolog či hematolog zváží míru rizika vzniku zdravotních komplikací a na základě něj doporučí pacientce nejvhodnější typ antikoncepce. V rizikových situacích pro rozvoj trombózy, jako je úraz, operace nebo těžká infekce, by pak měla pacientka preventivně užívat protizánětlivé a protisrážlivé léky.  

Pokud se ženy hormonální antikoncepce nechtějí vzdát, pak by měly se svým lékařem zkonzultovat možnost kombinace antikoncepce s venofarmaky, zpevňujícími žilní stěnu, a používání kompresních punčoch.

 

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI