Bércové vředy: Kdy je čas na chirurgické řešení?

Koho postihnou bércové vředy, dal by cokoliv za to, aby se jich zbavil. Jenže někdy se to nedaří, ani když jde o zodpovědně spolupracujícího pacienta s velkou snahou a trpělivostí. Pak přichází čas na chirurgické řešení.

Tento druh léčby, alespoň v té moderní podobě, není dosud tak častý, a proto o něm nemocní často nevědí. Není proto na škodu se zajímat o veškeré existující – a možné - metody léčení. 

Následek křečových žil

Hlavním úskalím bércových vředů je fakt, že jde o tzv. sekundární onemocnění, tedy takové, které se objevuje až jako následek či komplikace jiné choroby. Proto je třeba zaměřit se nejdřív na správnou diagnózu, a podle toho dále na léčbu onemocnění, které vředy způsobilo. 

Bércové vředy jsou obvykle posledním stádiem křečových žil. Většinou jim předchází městnáním krve v dolních končetinách. Průtok krve se zpomaluje a z přeplněných žil prosakuje do podkoží, což má za následek otok a porušení výživy kůže. 

V okolí bérce vzniká přetlak a dochází k tzv. žilní nedostatečnosti, která se projevuje například hromaděním pigmentu a ztrátou ochlupení. Bércový vřed se neudělá z ničeho nic ze dne na den, jeho vznik je postupný. Proto je třeba vnímat první signály změn.

Proč se nechce hojit?

Jde v první řadě o zhoršenou kvalitu pokožky v oblasti mezi kolenem a kotníkem. Kůže se začíná ztenčovat, až je „jako papír“, suchý a olupující se. Pokud není příčinou ranka (stačí kousnutí od hmyzu nebo škrábnutí, které se pak dlouho a neúspěšně hojí), vytvoří se bércový vřed vznikem ložiska, které se zvětšuje a uprostřed vysychá. Toto suché místo praská, rána se otevírá a rozšiřuje. Zároveň také zasahuje hlubší vrstvy kůže a její struktury. Vředy velmi často doprovází bolest a nepříjemný zápach.

Bércovými vředy velmi často trpí diabetici, neboť vysoká hladina krevního cukru vede k poškození velkých cév a urychluje ukládání tukových vrstev ve stěně tepny (aterosklerózu). Tím dojde k dalšímu zhoršení prokrvení a okysličování postiženého místa a každý defekt se pak o to hůře hojí.

Co léčit dřív?

Bércové vředy vznikají nejčastěji při poruchách žilního oběhu, a při změnách cévních stěn. Chirurgický výkon je vhodný pro pacienty, u nichž je toto poškození významné, a také pro pacienty s žilní nedostatečností, u nichž konzervativní léčba selhává. Mezníkem by měla být časová hranice cca půl roku bez významného postupu hojení.

Dlouho se tvrdilo, že  problém s křečovými žilami lze řešit (ať už laserem nebo radiofrekvencí) až po zhojení bércového vředu. Nejnovější studie však dokazují, že chirurgická léčba povrchových žil je z dlouhodobého hlediska a z hlediska nižšího počtu recidiv výhodnější.  Níže uvedené metody léčby mají přímou souvislost s hojením bércového vředu a jejich úspěšné provedení může velmi podstatně zkrátit délku hojení.

Jde to i ambulantně

Radikální operativní léčba zahrnuje celou škálu moderních metod od ambulantního výkonu na postižené žíle (tzv. skleroterapie), jejíž podstatou je aplikace speciální látky do křečové žíly.

Některé výkony podléhají většinou krátkodobé hospitalizaci. Sem patří například flebektomie, při níž se pomocí malých kožních vpichů odstraní postižené části žíly, či endovaskulárně zavedené speciální sondy, vysílající laserové paprsky. Rozsáhlejším výkonem (dnes už jen málo používaným) je klasická operace varixů, vedená přes tříslo.

Ve všech případech je doporučováno po výkonu alespoň 1-2 měsíce stále nosit kompresivní punčochy.

 

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI