Bércové vředy: Správná péče dělá zázraky

Bércový vřed patří k chronickým onemocněním. Z toho bohužel plyne, že se špatně léčí, ale o to raději se vrací. Obzvlášť, pokud je důsledkem chronického žilního onemocnění. Přesto moderní terapeutické metody poskytují pacientům mnohem vyšší vyhlídky na vyléčení, než tomu bylo u předchozích generací.

Právě tato žilní nedostatečnost je nejčastější příčinou bércových vředů. Žilní původ onemocnění znamená, že základem problému je špatný odtok krve žilami.

Odstranění příčiny – základ úspěchu

Správné určení příčiny nemoci je proto nutným východiskem pro úspěšnou léčbu. Tou je odstraňování příčin vzniku bércového vředu. Často se ukáže, že původ je v křečových žilách: při jejich chirurgickém odstranění zanikne i příčina bércového vředu, a dá se pak dokonce předpokládat, že se jeho vznik už nebude opakovat.

Zároveň je třeba zaměřit se léčbu přidružených chorob. Obvykle se jedná o cukrovku, chronickou žilní nedostatečnost, vysoký tlak, zánět hlubokých žil nebo obezitu. Některé z těchto nemoci lze kontrolovat lépe, ale vždy je třeba snažit se o zredukování jejich vlivu.

Když už se bércový vřed vytvoří, je důležité ho ošetřovat ve vlhkém prostředí, jež urychlí hojení rány - pro každou ze tří fází hojení je vhodný jiný druh mokrého krytí. Obvaz by měl být z moderního materiálu, který je určen pro podobné případy. Důležité je použít dostatečné množství primárního i  sekundárního krytí (hydrofilních a kompresivních obvazů). Tak zabráníte, aby se při jejich snímání strhly a poškodily nově se tvořící buňky, což by způsobilo krvácení a zpomalilo hojení.

Jak při ošetřování postupovat?

Především pravidelně, největší část každodenní péče leží na samotném pacientovi. Prvním prostředkem je voda – postižené místo osprchujeme vlažnou vodou shora dolů, aby se odstranil sekret, povlaky a zbytky mastí. Poté okolí vředu osušíme měkkým ručníkem. Na ránu se přiloží gáza smočená v obkladovém roztoku (z lékárny) a nechá se působit asi 20 minut.

Při využití klasické metody se okolí bércového vředu ošetří zinkovou mastí, aby byla kůže chráněna před nežádoucím účinkem sekretu z rány i dalších mastí, které se na spodinu vředu aplikují.

Mast, předepsaná lékařem, se nanese přímo na spodinu vředu, a to v přiměřeném množství. Pokud je jí příliš mnoho, dráždí kůži v okolí rány a způsobuje další komplikace. Nebo se vřed překryje nejdříve jednovrstevnou gázou, na kterou se teprve natře speciální mast. Nahoru se přiloží se vícevrstevné čtvercové krytí z hydrofilní gázy a provede se fixace hydrofilním obinadlem.

U bércového vředu žilního původu se navine na postižený bérec kompresivní obvaz. Při použití většiny moderních krycích prostředků není většinou nutné tato krytí pokrývat hydrofilní gázou, stačí je fixovat hydrofilním obvazem nebo kompresivním obinadlem.

Prevence je nejlepší léčba

Konzervativní terapie a zároveň i prevence před vznikem i opakováním bércového vředu zahrnuje užívání léků (venofarmak), které pozitivně ovlivňují stav žilního systému, a dále zevní kompresi pomocí bandáží a stahovacích zdravotních punčoch.

K rizikovým faktorům patří hormonální antikoncepce, nadváha, obezita, kouření a dlouhodobé stání a sezení. Dále je třeba se záměrně vyhýbat pobytu ve vyšších teplotách, například při opalování nebo v sauně. Riziková jsou bohužel i opakovaná těhotenství. Naopak pozitivně působí správný pohyb bez nadměrného zatěžování.

Péči o postiženou končetinu začíná bedlivým pozorováním kožních změn v oblasti dolní končetiny, ať už ztenčování a vysychání, nebo naopak mokvání pokožky. Kontrolujte si nohy každý den. Zanedbat i sebemenší poranění se opravdu nevyplatí. Velmi rychle může dojít k jeho o rozšíření do hlubších vrstev a k infekci s rozkladem tkání a jejich odumíráním, tedy nekrózou. Intenzivní zápach pak není to jediné, co při bércovém vředu člověku hrozí. I přes pokrok současné medicíny každý rok končí stovky pacientů s bércovým vředem amputací končetiny.

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI