Co pomůže zahojit jizvy co nejdříve?

Kůže je náš obranný štít, ochrana proti vnějším vlivům. Jenže co když se tato ochrana prolomí a vznikne rána, která se navíc nechce dobře hojit?

Když se rána nehojí, je třeba zjistit příčiny. Vyloučíme-li bakteriální infekci, stále ještě může být důvodem problém s cévním zásobením postižené oblasti neboli s chronickou žilní nedostatečností. Případně může jít o příznak celkového onemocnění, o němž pacient třeba dosud ani neví, například cukrovky. Každopádně to je důvod pro rychlou návštěvu ordinace.

Kdy už je rána chronická?

Pokud se navzdory léčbě rána nehojí déle než šest až osm týdnů, přechází z akutní fáze do fáze chronické. Příčinami tohoto nežádoucího vývoje mohou být vedle těch již zmíněných i další důvody, jako je mikrotraumatizace pokožky, náchylné k obtížnému hojení. Nejčastějším důvodem špatného hojení je ovšem infekce. Jejím důsledkem je stagnace a prodloužení hojení v zánětlivém stádiu.  

K nejčastějším druhům špatně se hojících ran patří

  • popáleniny
  • proleženiny
  • bércové vředy
  • kožní vředy v oblasti lymfedému,
  • kožní vředy neuropatické, nejčastěji u cukrovky,
  • pooperační rány komplikované rannou infekcí

Faktory, které tento proces ovlivňují, jsou infekce, macerace nebo rozpad rány.

Na co být při hojení opatrný?

Úspěšnost léčení ran mohou ovlivnit různí činitelé. Některé z těch vnějších lze alespoň do jisté míry ovlivnit. Sem patří řada víceméně běžných léků, které pacient užívá. Jde o kortikoidy, přípravky proti srážení krve, cytostatika a imunosupresiva i mnohé další. Proto je důležité při podezření, že se rána nehojí dost rychle, medikaci konzultovat s lékařem.

Velká opatrnost je rovněž nutná při používání antiseptik, jako je například peroxid vodíku, persteril nebo chloramin. Tyto prostředky pro dezinfekci mohou poškozovat spodiny rány, doslova „vyžerou maso“.

Aby vlhkost ráně prospěla

Průběh hojení se také často naruší mechanickým způsobem - použitím nevhodného krytí rány, jako například gázou. Jednak může dojít k vysychání spodiny rány, kdy použitý obvaz pevně přilne, a jeho odstraňování pak následně způsobí nové poranění. Dbejte proto na důsledné používání prostředků krytí s animikrobiálním účinkem a zejména využívejte širokou škálu možností prostředků mokrého krytí.

Pro minimalizaci rizika rozmáčení rány neboli její macerace je vhodné použít krytí s vysokou absorpční schopností, například polyuretanová krytí. Možností je také volba prostředků, které umožní volný odtok exsudátu (výpotku) z rány (neadherentní krytí) v kombinaci s vhodným savým sekundárním krytím.

Hojení závisí i na jídelníčku

Po celou dobu léčby chronické rány je nutné zajistit patřičné snížení zevního tlaku, který na ni působí. Zároveň je zapotřebí zabezpečit pokud možno optimální podmínky pro usnadnění hojení: konstantní vlhkost i teplotu a péči o spodinu rány.

Neobejdeme se také bez pravidelného odstraňovaní odumřelé či infikované tkáně, ani bez stálého čištění nejen vlastní rány, ale i jejího okolí. U pacientů s bércovými vředy žilního původu se navíc používá kompresivní terapie. Při onemocnění cukrovkou je třeba navodit co nejlepší metabolický stav organismu a kompenzovat hodnoty směrem co nejblíže k normálu.

Velmi důležité je rovněž správné stravování podle zásad zdravé výživy s dostatkem tekutin. 

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI