Hrozí trombóza také vám? Projděte si rizika!

Trombóza přestala být pojmem, o němž se mluví jen v souvislosti s vyšším věkem. Dnes už i mladší ročníky vědí, že se může týkat i jich. A velmi snadno!

Stačí, když se setkají tři docela běžné faktory:

1. Větší tendence ke srážení krve – tzv. trombofilní mutace, která je vrozená, ale člověk o ní často neví.

2. Zpomalení toku krve - při delším upoutání na lůžku, při  znehybnění končetiny fixací (sádrou) při zlomenině, nebo při dlouhém cestování jakýmkoliv dopravním prostředkem, kde je omezen pohyb.

3. Poškození žilní stěny – při křečových žilách na nohou a žilní nedostatečnosti, kdy dojde ke zpomalení krevního proudu. I zde jsou dispozice vrozené.

Může trombóza postihnout i vás?

Pro odpověď na tuto otázku je nejprve nutné zjistit, v jakém stavu jsou vaše cévy. To posoudí odborný lékař, který v případě potřeby doporučí užívání kompresivních punčoch (zejména při námaze nebo dlouhém cestování), případně užívání venofarmak – léků, které zrychlí odtok krve z žil a tím pádem sníží její tlak na žilní stěny.

Riziko trombózy však jednoznačně zjistí genetické vyšetření vrozených dispozic, tzv. trombofilních mutací. Predispozice ke vzniku trombózy je obzvláště nebezpečná ve spojení s užíváním hormonální antikoncepce. Proto by toto vyšetření mělo být součástí rozhodování o jejím nasazení.

Může jít i o život

Žilní trombóza je vznik krevní sraženiny (trombu) uvnitř cévy, která brání oběhu krve. Způsobí poruchu odvodu žilní krve a brání jejímu návratu do srdce. Pokud začne putovat systémem, může krevní řečiště úplně ucpat, což je život ohrožující situace.

Utržená krevní sraženina (pak se nazývá embol) může být zanesená do plicnice - hlavní tepny, která vede odkysličenou krev z tělního oběhu do plic. Znemožní-li průtok krve plícemi a tím okysličování krve, hovoříme o plicní embolii, která často způsobí smrt.

Kromě výše zmíněných existují pro vznik trombózy a následné plicní embolie i další rizikové faktory. Jde například o větší chirurgické zákroky, kdy je po výkonu omezena hybnosti a navíc se vyplavují látky, jež podporují srážení krve. Rovněž některé typy nádorů tvoří látky zvyšující krevní srážlivost. Za vznikem trombózy může být i nedostatečné zavodnění organismu, kdy se nebezpečně zahušťuje krev, a dále obezita a kouření. U žen pak může být rizikem užívání hormonální antikoncepce nebo substituční hormonální léčby.

Projevy žilní trombózy

Příznaky se projevují různou intenzitou podle toho, jak velká část cévního řečiště je sraženinou zablokovaná. Na žilní trombózu vás upozorní nejčastěji otok dolní končetiny, spojený s její bolestivostí. Pozorovat lze i změny v barvě pokožky nebo zvýšený žilní tlak na dolních končetinách.

Může však jít i o otok ruky, hlavy a krku. Někdy dochází k trombóze v břišní dutině, která se projevuje jako náhlá břišní příhoda, tj. intenzívní bolestí. Známkou trombózy v mozku je cévní příhoda, tzv. mrtvice, která se vyznačuje i neurologickým postižením různého rozsahu či poruchou zraku. Při jakémkoliv podezření se doporučuje okamžitě navštívit lékaře. 

 

 

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI