Jak se pozná žilní trombóza?

Žilní trombóza je doslova „strašákem“ mnoha lidí, kteří překročili 50. rok života. A není čemu se divit. Vždyť právě trombóza má v našich podmínkách na svědomí vyšší počet úmrtí než obávaný infarkt myokardu. Toto onemocnění je záludné i v tom, že se ve velké většině případů neprojevuje příliš dramatickými příznaky.

V určitých situacích může v cévách dojít k procesu srážení krve, pro který se v medicíně používá název trombóza. Trombus čili uvolněná žilní sraženina může následně způsobit ucpání a zneprůchodnění cév. Jestliže se žilní trombóza objeví, musí být neodkladně léčena, v opačném případě hrozí uvolnění trombu, který může způsobit tzv. minutovou smrt.

Příčiny onemocnění

V medicíně jsou popsány tři základní příčiny trombózy: jednak je to zvýšená srážlivost krev, jednak zpomalení krevního toku a také poškození cévní stěny. V praxi to znamená, že k situacím, při kterých je zvýšená pravděpodobnost rozvoje trombózy, počítáme chirurgické výkony a samozřejmě také úrazy, dále je vyšší nebezpečí vzniku trombózy při nepohyblivosti v důsledku dlouhodobého ležení, dále je to při obezitě, výskytu křečových žil a často jsou příčinou také onkologická onemocnění. Navíc u těch, kteří již jednou trombózu prodělali, je podstatně vyšší riziko jejího opakování.

Na tomto místě je nutné zmínit i plicní embolie, jejichž příčinou bývá ve většině případů hluboká žilní trombóza. Plicní tepny se však vždy nemusí ucpat pouze krevní sraženinou (trombem), ale stejně může trombózu způsobit například i vzduch, který se dostane do krevního oběhu, eventuálně i částečky tukové tkáně. To bývá důvodem vzniku plicní trombózy při úrazech.

Projevy trombózy

Poměrně často se trombóza neprojevuje žádnými závažnými příznaky a probíhá jako netypická bolest končetiny. Není vzácností, že tuto bolest pacienti přisuzují prodělané námaze, popřípadě i změnám počasí. Co se týká trombózy dolních končetin, pak mezi hlavní příznaky patří pocit tlaku v postižené končetině, dále je to otok končetiny a její bolestivost. Přitom právě bolest nebývá vždy přítomna a navíc ani nevypovídá o tíži tohoto onemocnění. Postižená končetina může také změnit barvu a podkožní viditelné žíly bývají více naplněny.

Při zánětu povrchových žil bývá postižené místo zarudlé a na pohmat bolestivé, často dochází k jeho zatvrdnutí. Důležité je vědět, že při zánětu povrchových žil postižená končetina neotéká.

Při trombóze hlubokých žil je naopak končetina oteklá a velmi bolestivá, bolest se objevuje především po plném došlápnutí. Postižená noha také může mít namodralou barvu. Trombóza je velice zrádná obzvláště u ležících pacientů, může totiž vzniknout bez výraznějších varovných obtíží a následně se může projevit až embolií plicní. Pokud není trombóza odborně léčena, může vedle plicní embolie postupně dojít až k rozvoji bércového vředu, který se jen velmi těžko hojí.

Na druhé straně trombózy, které mají bezbolestný průběh, často způsobují plicní embolii. Přitom do značné míry závisí na rozsahu omezení průtoku krve do plic. U plicní trombózy může být jedním z příznaků kašel, dále je to krátkodobá dušnost či bolest na hrudi, ale u pacienta může dojít i k vykašlávání krve nebo k rozvoji šoku. Platí, že čím blíže k srdci je trombóza lokalizována, tím je riziko embolie vyšší. Nemocný, který je postižený lehčí formou plicní embolie, na tuto diagnózu často vůbec nepomyslí a původ jeho obtíží bývá často objasněn až při odborném vyšetření.

Jak pomoci?

Při podezření na trombózu je nutný neodkladný zásah lékaře. Pacienta, u kterého máme podezření na žilní trombózu, je třeba rychle dopravit k lékaři do nemocnice. Pacient by se při transportu měl co možná nejméně hýbat. Pohyb totiž zvyšuje riziko utržení krevní sraženiny a následně vzniku plicní embolie. Pokud tedy není možnost rychle a přitom v klidu nemocného dopravit k odbornému ošetření vlastním autem, je nutné neotálet a zajistit převoz sanitním vozem. Jestliže se jedná o projevy těžké formy plicní embolie, které jsou provázeny výraznou dušností, vykašláváním krve a srdečním selháváním, je bezpodmínečně nutné okamžitě přivolat rychlou záchrannou pomoc.

V tomto případě platí pravidlo, že čím dříve se dostane pacientovi odborné pomoci, tím menší následky ponese. Léčba trombózy patří výhradně do rukou specializovaných lékařů a probíhá vždy na lůžku v nemocnici.

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI