Kdy jsou křečové žíly nejvíc nebezpečné?

Křečové žíly jsou problémem, který trápí většinu populace, obzvlášť od určitého věku. Velkým rizikem se stanou, pokud člověk zároveň trpí určitou genetickou mutací, která však bývá většinou svému nositeli utajená.

Leidenská mutace se dostává do povědomí širší veřejnosti jen pomalu, a její okolnosti stále zůstávají neznámé. Patří mezi takzvané trombofilní stavy, což jsou vrozené nebo získané sklony ke zvýšenému srážení krve.

Riziko hrozivě roste

Leidenská mutace je vrozená dědičná porucha srážlivosti krve. Pacient je tak náchylnější k tvorbě krevních sraženin, tzv. trombů. To je spojeno s rizikem vzniku zánětů povrchových a hlubokých žil, ale i se zvýšeným rizikem infarktu a mrtvice.

Pacienti trpící křečovými žilami mají asi čtyřikrát větší riziko žilní trombózy, než lid, kteří je nemají. Od žilní trombózy je pak jen krůček k život ohrožující plicní embolii. U lidí s úplnou leidenskou mutací (tzv. homozygoti) se pak toto riziko zvyšuje dokonce téměř 18krát!

Tato mutace genů, která přímo ovlivňuje vznik trombózy, se vyskytuje výhradně u Evropanů a postihuje i muže, nejenom ženy, což právě patří k méně známým faktům.

Pro ženy je rizikovější

U žen s touto mutací však hrozí častější vážné komplikace, proto se pak vůbec nedoporučuje hormonální antikoncepce ani hormonální substituční léčba, například v menopauze. O kouření ani nemluvě!

U žen s tímto genetickým onemocněním se často vyskytují spontánní potraty. Časté jsou také zvýšený krevní tlak a bílkoviny v moči během těhotenství. Bohužel zde také hrozí riziko předčasného odloučení placenty a porodu plodu s nízkou porodní hmotností.

Jestliže se ve vaší rodině někdy vyskytla trombóza či embolie, pak je dobré nechat se na doporučení lékaře otestovat na leidenskou mutaci ve specializovaném centru. Velmi užitečné je o této mutaci vědět zejména v těhotenství nebo před chirurgickým zákrokem. Lékaři se pak mohou dobře připravit a udělat důsledně všechna preventivní opatření včetně medikace. Tato informace pak často může doslova zachránit život.

Zaměřte se na léčbu žil

Leidenská mutace není vyléčitelné, léčí se pouze případné projevy trombózy a to podáváním antikoagulancií - léků na ředění krve. Důležitá je však prevence, a to zdravý životní styl včetně snížení váhy. Při déletrvajícím cestování, respektive nemožnosti pohybu, procvičování pro udržení krevního oběhu.

Vzhledem k tomu, jak výrazně křečové žíly zvyšují riziko nebezpečných komplikací leidenské mutace, je dobré zaměřit se i na jejich léčbu a nic nezanedbat. K primárním opatřením patří nošení stahovacích punčoch (podkolenek, punčocháčů), zprvu podpůrných, a to i v době, kdy ještě žádní viditelné potíže nenastaly, následně zdravotních s kompresivní funkcí. Odborníci se shodují, že jde o základní prvek prevence i později léčby projevů křečových žil.

Vhodné je rovněž poradit se s lékařem o užívání venotonik – léků, které zlepšují žilní oběh, zvyšují průtok krve, zpevňují žilní stěnu a zmírňují zvýšený žilní tlak.

 

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI