Nemoci žil a antikoncepce: Jak velké je riziko?

Pacienty s chronickým onemocněním žil jsou ve většině případů ženy – to proto, že stav cév souvisí s hormonální hladinou organismu. Nepřekvapí proto, že projevy onemocnění ovlivňuje i hormonální antikoncepce, zejména pak druh a dávka podávaných hormonů.

Většina antikoncepčních pilulek totiž kromě těhotenských hormonů obsahuje i hormony estrogeny. Ty mohou u některých žen zvyšovat riziko trombózy. Velmi malý vliv zřejmě mají čistě gestagenní přípravky.

Varixy i v hluboko uložených žilách?

Přesto část žen popisuje zejména při začátku užívání  zhoršení varixů či objevení dalších příznaků chronické žilní choroby. Přesto neexistuje jasný důkaz, že by hormonální antikoncepce toto riziko zvyšovala. Například moderní nízkodávkované přípravky kombinované hormonální antikoncepce mají na vznik potíží se žilami minimální vliv. Někteří odborníci ale přesto považují za nevhodné užívání hormonální antikoncepce u žen, které již varixy trpí.

Varixy jsou totiž projevem chronické žilní choroby, která způsobuje oslabení žilní stěny. Podobné změny, jaké jsou vidět v podobě modrých metliček na kůži, by se mohly vyskytovat i v hluboko uložených žilách.

Křečové žíly souvisí se srážlivostí krve

"Zpomalení toku krve v těchto varixech pak může zvýšit riziko nadměrného srážení krve a uzávěru žil – trombózy. A protože hormonální antikoncepce je s touto nemocí významně spojena, bylo by nerozumné rizika zvyšovat,“ potvrzuje doc. MUDr. Tomáš Fait, který patří k předním českým odborníkům na tuto tématiku. U žen s masivními varixy je z důvodů rizika vzniku trombózy však jednodušší zvolit zcela nehormonální antikoncepční metodu, například nitroděložní tělísko.

Další velkou skupinou ohrožených jsou ženy, užívající hormony například v přechodu, obézní či kuřáci, a to obojího pohlaví. K častým příznakům patří především pocity těžkých nohou, křeče, bolesti a otoky dolních končetin.

Kdy hrozí trombóza?

Zvýšená srážlivost znamená, že krev snadno vytváří sraženiny neboli tromby. V žilním řečišti tak vzniká částečná nebo dokonce úplná překážka toku krve. Nastane hluboký žilní zánět a stav se může komplikovat uvolněním trombu do plicních cév. Pak vzniká plicní embolie. Trombózy žil se nejčastěji projeví v oblasti dolních končetin a pánve. Mezi klasické známky přítomnosti žilní trombózy se řadí otok, bolest či napětí v končetině, případně změna barvy.

Noste stahovací punčochy

Prevencí před těmito komplikacemi je vyšetření, zda má žena  sklon ke zvýšené srážlivosti krve. Těm, které užívají HA, je na návrh gynekologa hrazeno  z veřejného zdravotního pojištění Pokud se ženy hormonální antikoncepce nechtějí vzdát, pak by měly se svým lékařem zkonzultovat možnost kombinace antikoncepce s venofarmaky, zpevňujícími žilní stěnu, a používání kompresních punčoch.

Proto je důležité informovat vždy  lékaře o tom, zda byla u někoho v rodině zjištěna trombofilie nebo se vyskytla tromboembolická nemoc, případně zda žena sama již prodělala trombózu nebo embolii

NEWSLETTER
PARTNEŘI