Otéká vám levá noha? Pozor na nebezpečné komplikace

Nohy otékají občas snad každému, ale pokud jde vždycky o levou dolní končetinu, je to důvod zpozornět. Může se jednat o syndrom komprese pánevní žíly neboli May-Thurnerův syndrom, který může ohrožovat život.

Tímto syndromem bývají postiženy obvykle mladé ženy, často po porodu. Riziko se zvyšuje při současném užívání hormonální antikoncepce.

Viníkem je stlačená žíla

Jde o onemocnění velkých cév v oblasti pánve, kdy společná pánevní tepna utlačuje společnou pánevní žílu – například ji tlačí k obratli. Útlak cévy pak způsobí nadměrné srážení krve. Vytvoří se totiž výrazná překážka odtoku žilní krve z končetiny. Obvykle to z anatomických důvodů bývá právě na levé straně, neboť k utlačení (kompresi) levostranné pánevní žíly dochází asi třikrát až pětkrát častěji.

V postižené oblasti se výrazně zpomalí tok krve, což postupně vede k poškození žilní stěny. Dochází tak ke vzniku trombózy (sražení krve). Tento stav je velmi nebezpečný.

Uvedený syndrom se projevuje chronickou žilní nedostatečností. K otoku se dále přidávají křečové žíly, které omezují nemocného v pohybu, a někdy i vředy. Doprovodná bolest či pálení se objevuje jak v noze, tak i v zádech, zejména v bederní oblasti, kde připomíná bolest ledvin nebo ústřel.

Kdy jde o život?

May-Thurnerův syndrom má úzký vztah ke vzniku hluboké žilní trombózy. V kombinaci s trombofilním stavem způsobuje opakující se trombózy levé dolní končetiny, otoky i chronickou žilní insuficienci.

Pokud hluboká žilní trombóza není včas a správně léčena, může dojít k  plicní embolii. Tato komplikace nastane, pokud se kousek sražené krve (tromb) uvolní a krevní proud jej zanese až do plic. V plicním řečišti většinou ucpe  některou z plicních tepen. Tento stav je provázen dušností, v těžších případech, kdy je ucpána některá z hlavních tepen, pak dochází velmi rychle k selhání oběhu, a to už jde skutečně o život. Často v řádu minut.

Na nic nečekejte  

Další komplikací je také  tzv. posttrombotický syndrom, při němž  na postižené končetině dochází k rozvoji otoků, bolestivosti, kožním změnám a v konečném stadiu i ke vzniku bércových vředů. V akutní fázi je terapie především chirurgická, někdy katetrizační, doprovázená podáváním léků na snížení srážlivosti krve a proti vytváření trombů. Ta může po odeznění příznaků pacientovi zůstat na celý život. Po prokázání trombofilního stavu je indikována doživotní antikoagulační terapie.

Otékající levá dolní končetina si tak vždy zaslouží zvláštní pozornost.  

NEWSLETTER
PARTNEŘI