Problémy s křečovými žilami jednou provždy odstraní lepení

Křečové žíly nejsou pouze estetický problém: snadno může dojít k vážným zdravotním komplikacím, k nimiž patří trombóza, embolie nebo bércové vředy. Přesto pacientky — u žen je problém častější než u mužů — závažnost onemocnění podceňují, často ze strachu z operace, bolesti a následného omezení. Dnes už se bát nemusejí.

V současnosti existuje mnoho pro pacienta šetrných metod, které problém s křečovými žilami spolehlivě odstraní. Tou dosud nejnovější je lepení, kdy se postižená žíla zcela bez operace vyřadí z provozu.

Nejen bez bolesti, ale i bez omezení

Takto ošetřená žíla potom přestane být původcem křečových žil. Jejím bezbolestným uzavřením „lepidlem“ se problémy odstraní. „Jedná se o úplné uzavření nefungující žíly dolní končetiny, která způsobuje křečové žíly, a to s pomocí speciálního lepidla — cyano-akrylátového polymeru,“ vysvětluje primář pražské Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz. 

Dokáže si bezbolestně a bez následného omezení zcela poradit se všemi stadii onemocnění — od estetických vad po pokročilá stadia, včetně bércového vředu. „Jedná se o nitrožilní katetrizační metodu, kdy pod kontrolou ultrazvuku je do hlavní nedostatečné povrchní žíly zaveden katetr a poté je aplikováno speciální lepidlo, které po nepatrné chvilce slepí stěny poškozené a nefunkční žíly tak, že dojde ke kompletnímu uzavření žíly, tím se odstraní hlavní příčina rozšíření žil pod místem uzávěru. Během celého výkonu přitom lékař s klientem komunikuje,“ popisuje primář Schütz.

Vyberte správného odborníka

Jde o velmi bezpečný a efektivní způsob, ověřený mnoha klinickými studiemi v zahraničí. Revoluční metoda VenaSeal/ TM Closure se používá v ČR teprve od počátku roku 2017. Tento lékařský postup byl v rámci zkoušení a ověřování známý už více než pět let.  V zemi původu, USA, je používán od roku 2014.

Metoda je určena lékařům, kteří již mají bohaté zkušenosti s katetrizačními metodami laserovými a radiofrekvenčními, proto je před samotným užíváním metody vyžadována po každém lékaři certifikace firmou, která metodu zastupuje.

Před samotným zákrokem a během něho je bezpodmínečně nutná výborná znalost vyšetření duplexním dopplerometrickým barevným ultrazvukem, přičemž obrovskou roli zde sehrávají patřičné zkušenosti odborníka. Metoda bez použití barevné duplexní dopplerometrické sonografie není možná.

Za sportem už druhý den

Jelikož se jedná o nejšetrnější z katetrizačních metod, u pacienta hrozí jen minimální rizika spjatá se samotným výkonem. Naopak předností metody VenaSeal je, že klient po zákroku nemusí nosit kompresní punčochy a ihned po zákroku může začít sportovat. Po zákroku tak nejsou žádná omezení vyplývající z léčebného režimu, jen jsou doporučeny preventivní opatření odpovídající běžným zásadám lidí s vrozenou dispozicí ke křečovým žilám.

Zajímavým bonusem k všestranné výhodnosti této metody je fakt, že pacient nemusejí — tak jako u jiných způsobů — podstupovat předem výraznou redukci váhy.

 

NEWSLETTER
PARTNEŘI