Bércový vřed a kvalita vašeho života

 

imgBércový vřed je „obtěžující onemocnění“. Vnáší do Vašeho denního života řadu nových nepřijemných problémů, které musíte řešit a pro úspěšnost léčby respektovat.
Střídání obkladů, stahování bérce kompresivními obvazy, cvičení a pod. Bohužel, většina pacientů není informována o psychických změnách, které mohou během léčby bércového vředu nastat. Ze zahraničních pramenů vyplývá, že k psychickým změnám dochází až u 70 % pacientů trpících bércovým vředem.

O jaké podněty vyvolávající psychické poruchy při léčbě bércového vředu jde? 
Podle zahraničních studií jde o pět hlavních „domén“: bolest, poruchu spánku, omezení pohyblivosti, společenskou izolaci, omezení pracovní schopnosti. Uvedené podněty vedou k pocitu „ztráty dobrého zdraví“ a „zhoršení kvality života“. 
K jakým konkrétním změnám psychiky u Vás může dojít?

Jde v prvé řadě o některé z příznaků depresivní poruchy (deprese). Ztráta zájmu o věci, které byly dříve hlavním předmětem Vaší pozornosti. Dále je to pocit „ztráty energie“ a „vyhasnutí“. Pozorujete na sobě sníženou schopnost soustředit se, ztrátu sebedůvěry a chuti k jídlu. Probouzíte se časně ráno. Trpíte náchylností k bezdůvodným obavám při řešení problémů. Typickým příznakem je sklon k neodůvodněným výčitkám, že jste to či ono udělali špatně. Depresi často provázejí příznaky úzkostné poruchy (anxiozita). Jde o pocit napětí, nebo naopak „prázdnoty v hlavě“. Máte přehnané reakce na náhlá neočekávaná překvapení a potíže s koncentrací mysli při řešení úloh. Příznaky úzkostné poruchy se mohou vystupňovat do pocitu bezmoci, úzkosti, „vzteku sám/sama na sebe“ a do bezdůvodného „trápení se“.

Je podstatné uvědomit si, že změny psychiky nejsou duševním onemocněním, ale běžnou obecnou reakcí organismu na nemoc, nejen na bércový vřed. Setkáváme se s nimi např. u nemocných při kardiologických onemocněních, při poúrazových stavech, bolestech zad a v neposlední řadě při nádorových onemocněních. Za psychické změny při bércovém vředu se nemusíte stydět. Naopak informujte o nich své okolí tak, aby Vás chápalo a pomáhalo Vám obtíže překonávat.

Jak psychickým obtížím při bércovém vředu předcházet, nebo je léčit?

V prvé řadě je potřeba (po poradě s ošetřujícím lékařem) utlumit bolest a zamezit tomu, aby Vám narušovaly spánek. „Řádně se nevyspat“ déle než jeden týden je ta nejlepší cesta k depresivním nebo úzkostným poruchám. Je důležité nahradit omezenou hybnost zvýšením duševní činnosti, především v obdobích nuceného „volna“. Je vhodné číst, luštit křížovky, účastnit se vědomostních testů apod. Je nutné soustředit se na co nejlepší dodržování předepsané léčby s vědomím, že si tak zkrátíte nedobrovolně pokaženou kvalitu života. Protože až se bércový vřed vyléčí, psychické obtíže samy od sebe vymizejí. 
 

A pokud se Vám nepodaří psychickým obtížím předejít, neváhejte se s nimi svěřit svému ošetřujícímu lékaři, který Vás může v závažných případech doporučit k psychologovi, který má s léčbou psychických poruch provázejících různá onemocnění zkušenosti. A pamatujte si, že vyhledat pomoc psychologa není podle dosud přetrvávajících předsudků ostudou, ale běžným doplňkem léčby v 21. století.

NEWSLETTER
PARTNEŘI