Jiný pohled na symptomy chronické žilní choroby

Pacienti s projevy chronické žilní choroby často uvádějí řadu subjektivních příznaků, které se obvykle objevují a obtěžují v počáteční fázi onemocnění, méně závažné jsou ve střední fázi choroby a pak se opět zhoršují s přibývajícím věkem.

 Pacienti s projevy chronické žilní choroby často uvádějí řadu subjektivních příznaků, které se obvykle objevují a obtěžují v počáteční fázi onemocnění, méně závažné jsou ve střední fázi choroby a pak se opět zhoršují s přibývajícím věkem.

I pacienti s malými drobnými žilkami (mikrovarixy) mohou mít potíže. Více než polovina pacientů, u kterých jsou drobné žilky menší než 1 mm v průměru, uvádějí, že příznaky odeznívají po zahájení léčby.

 

Běžné příznaky chronické žilní choroby jsou následující:

Pocit tíhy v dolních končetinách

Křeče

Otoky lýtek a/nebo kolem kotníků

Bolesti dolních končetin nebo bolest v průběhu žíly

Pálení, horkost v nohou

Pocit neklidných nohou

Únava nohou

Mravenčení

 

Subjektivní potíže mají pacienti s většími, event. hlavními kmenovými varixy. 18 % těchto pacientů udává přítomnost příznaků chronické žilní choroby velmi často nebo trvale, téměř 50 % pacientů s většími křečovými žilami si stěžuje na nepravidelné, spíše epizodické příznaky.

U pacientů s nedostatečností hlubokého žilního systému, velmi často po trombózách, jsou příznaky chronického žilního onemocnění přítomny téměř vždy. Nejčastěji udávají tito pacienti bolesti nohou a pocit tíhy a únavy dolních končetin.

Symptomy chronického žilního onemocnění se zhoršují po delším stání, v teple, v závislosti na menstruačním cyklu a během gravidity. Ke zlepšení symptomů chronického žilního onemocnění dochází při chůzi, pravidelném pohybu a při zvýšené poloze nohou. K ústupu potíží dochází při důsledném nošení zdravotních punčoch a při pravidelném užívání venofarmak.

V mnoha ohledech je bolest nohou způsobená onemocněním tepenného systému opakem bolesti způsobené chronickou žilní chorobou. Rozdíl je důležitý v rámci diferenciální diagnostiky při pátrání po původu bolesti dolních končetin.

Bolest při arteriální insuficienci je obvykle výraznější, zhoršuje se při chůzi a při zvýšené poloze dolních končetin (např. po ulehnutí).

Teplo při onemocnění tepenného systému ulevuje od bolesti, v chladu je bolest opět výrazně silnější. Zdravotní kompresivní punčochy zhoršují bolesti při onemocnění tepenného systému.

Pokud ještě porovnáme bolest, ke které dochází při vzniku trombózy, lze říci, že ta se ve většině případů zhoršuje chůzí a v teple, naopak zlepšuje se při zvýšené poloze končetin. K úlevě od bolesti při trombóze také často dochází při kompresivní léčbě obinadly nebo zdravotními kompresivními punčochami.

 

MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.

NEWSLETTER
PARTNEŘI