Léčba

Léčba bércového vředu je komplexní terapií zahrnující systémovou léčbu venofarmaky, režimová opatření, kompresivní terapii a lokální léčbu.
V posledních letech došlo k výraznému posunu v léčbě a kvalitě života pacientů s bércovou ulcerací díky rozvoji materiálů určených pro tzv. vlhkou terapii. Jedná se o metodu léčby ran, udržující v ráně optimální mikroklima pro růst nových buněk. Tento způsob terapie umožňuje podstatně rychlejší hojení a zároveň snižuje celkové náklady na léčbu.

Terapie ulcerace na podkladě žilní etiologie

Při používání atraumatických materiálů se Safetac© technologií, která zabraňuje krycím materiálům přischnout do rány, lze výrazně snížit bolest při převazech a také zamezit poškození rány. V případě lokálních známek infekce lze použít tyto materiály obohacené o stříbro, které dokáže infekci v ráně účinně eliminovat.
Využití lokálních antibiotik se při léčbě bércového vředu z důvodu nízké účinnosti nedoporučuje.
Postup ošetření bércové ulcerace by měl probíhat následujícím způsobem.

  1. Vždy by v úvodu ošetření by měla být postižená končetina osprchována nejen z hygienických důvodů, ale tekoucí voda zároveň pomůže z rány odstranit povlaky. Při osušení okolí rány netřeme, ale pouze jemně přikládáme ručník do okolí. Jestliže je okolí rány chráněno pastou, je nutné ji před sprchováním důkladně odstranit (postačí čtvereček netkané textílie a stolní olej k šetrnému setření).
  2. Následuje obklad roztokem určeným pro ošetření chronických ran. Roztokem namočíme čtverce netkané textílie a přiložíme na ránu a její okolí. Necháme působit dle doporučení výrobce, obvyklá doba je 20 minut.
  3. Následuje aplikace krytí na ránu. Výběr vhodného krytí se řídí množstvím exsudátu, který z rány vytéká a barvou spodiny rány. Na masivně secernující ránu s povlaky lze použít alginátová krytí, například Melgisorb Ag, dále pak lze využít materiály z hydrovláken jako je Exufiber (u těchto materiálů chráníme okolí rány pastou či krémem) či transferové pěny se Safetac© technologíí  (Mepilex Transfer, Mepilex Transfer Ag) zajišťující při správném použití  účinnou ochranu okolí rány před podrážděním ( u pěnových krytí je nutná aplikace asi 1,5 až 2 cm přes okraj rány).  
    Všechny tyto materiály zajišťují odvod exsudátu do savého materiálu (čtverce z netkaného textilu (Mesoft) nebo superabsorpční krytí (Mextra Superabsorbent)), který dáme přes ně a měníme dle potřeby. Materiály v lůžku rány ponecháváme dle stavu obvykle 2 – 3 dny. V případě mírně až středně secernujících ran aplikujeme pěnová krytí Mepilex nebo Mepilex Ag. Z důvodu ochrany okolí je nutná aplikace taktéž přes okraj rány. Na tento typ krytí již nedáváme další savý materiál. Pro lepší  komfort  pacientů je možné využití i varianty s lepivým okrajem – Mepilex Border nebo Mepilex border Ag.
    Výměna těchto krytí se řídí množstvím exsudátu. Ve chvíli, kdy se opticky tekutina uvnitř blíží k okraji krytí, je indikována jeho výměna.
    Na dohojení rány, která je již bez povlaků, lze aplikovat krytí Mepitel. Jedná se o silikonovou mřížku se Safetac© technologií. Tato mřížka zůstává na ráně několik dní (maximálně 14) a měníme pouze vrchní savou vrstvu dle potřeby. Při každé výměně savého krytí dáme na Mepitel  obklad z antiseptickým roztokem určeným pro léčbu chronických ran a necháme působit dle doporučení výrobce. Použití Mepitelu má velký význam pro optimální formování případné jizvy.
  4. Všechna výše zmiňovaná krytí jsou určená i pro využití pod kompresivní terapii. Po provedení převazu bércového vředu žilního původu by vždy měla následovat bandáž nejméně dvěma krátkotažnými obinadly.
NEWSLETTER
PARTNEŘI