Nová řada léků ovlivňujících krevní srážlivost

Již několik let probíhají klinické studie s novou skupinou protisrážlivých léků, tzv. přímých inhibitorů trombinu (DTI). Tyto léky se vážou přímo na hlavní faktor srážecí kaskády, trombin, a tím přerušují celý srážecí řetězec.

Výhodou těchto preparátů je jejich krátký poločas a také to, že u pacientů odpadají pravidelné kontroly INR (international normalized ratio, sloužící k měření krevní srážlivosti). Proto je u některých preparátů možné vzít si poslední dávku večer před operací či stomatologickým zákrokem. Zároveň mají tyto látky podstatně menší interakce s jinými léčivy a také jejich účinnost prakticky neovlivňují současně požívané potraviny, např. zelenina. První z těchto preparátů se již začínají používat v prevenci žilní trombózy po ortopedických operacích, další se intenzívně zkoušejí a jejich uvedení na trh se předpokládá v příštích letech.
 

MUDr. Tomáš Klimovič

NEWSLETTER
PARTNEŘI