Novinky v léčbě lymfedému

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

 

V posledních letech se posunuly možnosti v léčbě lymfatických otoků, ať již  konzervativní, či chirurgické. Všechny níže uvedené metody v žádném případě nenahrazují základní pilíře protiotokové léčby, tj. lymfodrenáž, zevní kompresi a speciální cvičení. Jejich zařazení do systému komplexního přístupu k léčbě lymfatických otoků však opět posunuje naše možnosti v léčbě tohoto onemocnění.

 

 

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

 

V posledních letech se posunuly možnosti v léčbě lymfatických otoků, ať již  konzervativní, či chirurgické. Všechny níže uvedené metody v žádném případě nenahrazují základní pilíře protiotokové léčby, tj. lymfodrenáž, zevní kompresi a speciální cvičení. Jejich zařazení do systému komplexního přístupu k léčbě lymfatických otoků však opět posunuje naše možnosti v léčbě tohoto onemocnění.

 

 

Lymfo-taping

Aplikace speciální elastické tejpovací náplasti má své místo v ovlivnění lymfatických otoků zvláště v těch lokalizacích nebo u těch pacientů, kde je obtížná aplikace zevní komprese. Velmi se osvědčuje při edémech v oblasti hlavy a krku, hrudníku, prsu, zad a oblasti podbřišku. Příznivě ji přijímají děti kojeneckého a batolecího věku – zde ji používáme jako alternativu kompresivní bandáže dolních i horních končetin.

 

V neposlední řadě indikujeme lymfo-taping u nemocných, kde nemůžeme použít v léčbě kompresivní bandáž (poruchy prokrvení dolních končetin, neuropatie apod.).

Zatímco použití zevní komprese má četná omezení, aplikace lymfo-tapingu není vhodná pouze o nemocných s otoky na podkladě ledvinného, jaterního a srdečního selhávání. Velká opatrnost je také nutná u pacientů, léčených glukokortikoidy. Výsledkem podávání těchto léků je často atrofie kůže a nalepení pásky u těchto nemocných pak není vhodné.

 

Páska používaná pro lymfo-taping je elastická, prodyšná. Její adhezivní vrstva minimálně alergizuje, absorbuje tělesné teplo a jím se i aktivizuje. Již použitou pásku nelze znovu nanést na kůži, páska však může na kůži zůstat několik dnů – většinou ji ponecháváme po dobu týdne. S páskou je možné se sprchovat a koupat, lze přes ni provádět ošetření lymfodrenáží.

 

Páska se pokládá na kůži tak, aby docházelo k postupnému ovlivnění a zlepšení funkce pod ní se nacházejících míznic, odtoku mízy z postižených partií směrem k nepostiženému míznímu systému. Směr nalepení pásky určuje směr toku mízy – pro správnou aplikaci je tedy nezbytně nutná znalost anatomie mízního systému a příčiny jeho poruchy. Tejpovací páska u nemocných s lymfedémem proto patří vždy do rukou zkušeného lymfoterapeuta, který absolvoval speciální kurz lymfo-tapingu.

Výkon není hrazen zdravotní pojišťovnou.

 

Mobilizační bandáže a podložky

Mobilizační bandáže a podložky řady Mobiderm (ThuassneÒ) představují posun v léčbě lymfatických otoků. Bandáž se používá jako podkladový materiál u vícevrstevné bandáže. Jejím základem jsou molitanové kostky zatavené ve speciální folii. Nerovnoměrně působící tlak pod bandáží při pohybu pacienta zlepšuje vstřebávání a transport mízy. Tyto materiály se velmi osvědčují zvláště u pacientů s tuhými, fibrotizovanými otoky. Mobilizační bandáže a podložky se aplikují přímo na kůži, jejich snášenlivost je velmi dobrá. Lze je prát v ruce a aplikovat opakovaně.

 

Mobilizační bandáže a podložky jsou na našem trhu dostupné již delší dobu,v posledních letech díky svému prokazatelnému účinku jsou materiály pro tuto bandáž po schválení revizním lékařem plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

 

Lipofibrosukce

Odsátí nadbytečné podkožní tukové a vazivové tkáně se v posledních letech stalo jednou z možných variant redukce podkoží zvl. u pacientek se získanými otoky horních končetin po operacích pro karcinom prsu, v poslední době se nově provádí i u získaných otoků dolních končetin.

 

Zákrok se provádí za hospitalizace v celkové anestezii. V žádném případě tato léčba nenahrazuje konzervativní léčbu lymfedému (lymfodrenáž, komprese, cvičení). Je indikována u pacientů, léčených na specializovaném lymfologickém pracovišti, u kterých i přes správně zavedenou protiotokovou léčbu nedochází k žádanému ústupu asymetrie končetin. Podmínkou zákroku je pacient aktivní, motivovaný a spolupracující na léčebném schématu. I po odstranění nadbytečné podkožní tkáně lipofibrosukcí je nezbytné pokračovat v zavedené protiotokové léčbě na specializovaném pracovišti. Nemocný musí i po zákroku dále nosit denně kompresivní elastický návlek. Operaci nelze provádět u nemocných s aktivním nádorovým onemocněním, u poruch srážlivosti krve a obecných omezeních zákroků v celkové anestezii.

 

Tento specializovaný zákrok by měl vždy provádět chirurg se znalostí problematiky anatomie lymfatického systému, patofyziologie a terapie lymfedému.

 

V současné době se lipofibrosukce u nemocných s lymfedémem provádí na chirurgické klinice 2.l ékařské fakulty UK ve FN Motol.

NEWSLETTER
PARTNEŘI