Obecný článek o křečových žilách (od Doc. MUDr. Lenky Veverkové, Ph.D.)

Žilní onemocnění dolních končetin patří k častým chorobám. Křečové (varikózní) žíly na dolních končetinách by neměly zůstávat neléčeny, neboť jimi způsobený reflux vede k poškození tkání a rozvoji komplikací: pigmentace, dermatitidy, a nakonec nejzávažnějšího stadia – žilních bércových vředů.

Křečové žíly (varixy) jsou cca z 90 % zděděnou chorobou. Jako varixy dolních končetin se označují dilatované vinuté žíly v povodí dvou velkých kmenů dolních končetin s jejich přítoky. Odhaduje se, že tímto onemocněním trpí 20 % světové populace. V našich podmínkách je výskyt ještě o něco vyšší. Z epidemiologického průzkumu firmy Servier v roce 2003 vyplývá, že 18,6 % dospělé populace v ČR trpí minimálně třemi různými příznaky chronické žilní insuficience (CVI), aniž je pro toto onemocnění léčeno. Častěji jsou postiženy ženy a výskyt se zvyšuje s věkem. Některé statistiky uvádějí, že toto onemocnění postihuje v různém rozsahu a postižení až 50–60 % dospělých žen a 30–40 % dospělých mužů.

Komplikace způsobené zánětem povrchových žil nebo hlubokého žilního systému se vyskytují asi u 10 % onemocnění. Jiné komplikace, z nichž nejvýznamnější je bércový vřed, se vyskytují u 2–4 % postižených.

Z počátku mohou být křečové žíly pouze vadou kosmetickou. Nejčastějšími obtížemi pacientů je pocit napětí a tíže dolních končetin, zvláště večer po denní námaze a horku. Běžné příznaky jsou: bolest, otoky, noční křeče, svědění kůže, pigmentace, ekzémy a kožní změny na dolních končetinách.

Nabídnout je možno kosmetickou léčbu změněných žil, ale není zatím v možnostech současné medicíny zbavit se společně s křečovými žilami choroby samotné.

Preventivní opatření a konzervativní postup je vhodné dodržovat do budoucna, i když jsou křečové žíly odstraněny.

Jakmile dojde ke vzniku varikozity na dolních končetinách, je třeba ji léčit. Úspěšnost léčby spočívá v chirurgickém zákroku v kombinaci s kompresivní terapií a farmakoterapií.

Základním principem léčby je přerušení všech insuficientních komunikací mezi hlubokým a povrchovým žilním systémem. V současné době je při operování kmenových žil kladen důraz na zachování všech suficientních (dostatečných) částí žil, vzhledem k možnosti jejich použití k případným revaskularizačním výkonům.

Konzervativní postup léčby spočívá v nošení kvalitních kompresivních elastických zdravotních punčoch. Získat je můžete na předpis s částečnou úhradou u smluvních pojišťoven vždy jednou za půl roku.

Doporučí-li se operace, bude denní nošení punčoch až do doby operace tou nejlepší prevencí možných komplikací, jako je třeba zánět žil. Zdravotní punčochy se mohou užít i po operaci, nemusí se už nosit stále, na místě jsou při dlouhém stání či sezení a u žen v období několika dní před a v prvních dnech menstruace. Velmi vhodné jsou i po sklerotizační léčbě.

Medikamentózní léčba je další možností konzervativního postupu. Je třeba si však uvědomit, že žádné léky v jakékoliv podobě nemohou křečové žíly vyléčit. Ale mohou výrazně zmírnit bolesti a otoky a zlepšit mikrocirkulaci. Účinná venotonika zvyšují žilní tonus, lymfatickou drenáž, snižují kapilární hyperpermeabilitu. Farmakologická léčba zabráněním zánětu nabízí možnost prevence onemocnění i následujících komplikací.

Jako léčebně preventivní opatření při onemocnění křečových žil jsou vhodná venotonika, zejména v letních měsících.

Radikální léčba je nejefektivnějším a jediným způsobem, jak křečové žily odstranit. S ohledem na celkový zdravotní stav je možné tuto léčbu uplatnit v jakémkoliv věku pacienta.

Při léčbě žilní nedostatečnosti je prospěšné užívat minimálně invazivní metody a perkutánní endovenózní techniky, které zlepšují komfort pacienta a urychlují návrat k pracovní aktivitě.

Jaké máme tedy možnosti léčby křečových žil?

Léčba konzervativní, použití minimální invazivní metody a operační terapie. Každá z těchto metod má své určité výhody, ale i nedostatky. Kromě chirurgické operační techniky byla vypracována řada jiných alternativních postupů, respektujících základní princip léčby varikozity, tj. odstranění míst refluxů, a tím nedostatečných žil.

NEWSLETTER
PARTNEŘI