Odstranění křečových žil - přehled nejčastějších zákroků

Metličky a křečové žíly si dle rozsahu můžete nechat odstranit hned několika způsoby. Většinu zákroků sice nehradí pojišťovna, ale mají zase výhodu okamžitého návratu do práce a normálního života. Některé me-tody jsou dostačující jen na drobné metličky a žilky, jiné zvládnou i větší poškození žil. Konkrétní typ zá-kroku vždy konzultujte se svým lékařem, který vám doporučí, co pro vás bude nejvhodnější. Zde najdete přehled těch nejčastějších.

Skleroterapie
Metoda využívaná hlavně pro léčbu metliček a drobnějších varixů a na odstranění pozůstatků křečových žil po operačních zákrocích. Spočívá v aplikaci speciální látky ve formě tekutiny nebo pěny, která zde způsobuje neinfekční zánět – žíla zkolabuje a po čase se vstřebá.
Cena: minimálně 1 000 – 6 000 Kč/noha, dle regionu
Rekonvalescence: kompresní punčochy, venofarmaka
Výhody: příznivá cena, bez anestézie
Nevýhody: nutné opakování zákroku v rozmezí 2–6 týdnů, tvorba modřin a pigmentových skvrn

Chirurgické odstranění křečových žil (klasická operace)
Chirurgické odstranění spočívá v chirurgickém odstranění nefunkční žíly, nejčastěji od třísla do podkolení nebo od podkolení do poloviny bérce. Rekonvalescence je delší a často spojená se vznikem krevních podlitin.
Cena: zákrok hrazený pojišťovnou (platba jen za konzultace)
Rekonvalescence: 6 týdnů, kompresní punčochy, venofarmaka
Výhody: cena, velmi efektivní způsob
Nevýhody: vyžaduje pracovní neschopnost dle rozsahu zákroku 2–6 týdnů, bolestivost, kosmeticky někdy ne-příliš uspokojivý efekt

Transkutánní ošetření
Metoda určená spíše pro drobné červené nebo fialové metličky malých průměrů. Využívá se především „cévní“ laser – což je skutečně ošetření přes kůži množstvím laserovým impulzů.
Cena: minimálně 5 000 - 20 000 Kč/noha, dle regionu
Rekonvalescence: jen venofarmaka, komprese není třeba
Výhody: nevyžaduje pracovní neschopnost, rychlé zotavení, bez anestezie, nebolestivé
Nevýhody: riziko, že se potíže časem vrátí, nutnost opakovaného ošetření, není vhodné pro všechny typy žilek

Flebektomie
Miniinvazivní metoda vhodná na odstranění menších křečových žil. V konkrétních místech se provede malý řez, přes nějž jsou žíly podvázány, zkráceny nebo odstraněny.
Cena: minimálně 10 000 - 15 000 Kč/noha, dle regionu
Rekonvalescence: kompresní punčochy, 4-6 týdnů bez sportu, venofarmaka
Výhody: nevyžaduje pracovní neschopnost, rychlé zotavení, lokální anestezie
Nevýhody: jen pro menší křečové žíly

Mechanicko-chemická ablace (MOCA)
MOCA je šetrná metoda, kdy je pacientovi zavedený infuzní katetr s vnitřním rotujícím drátkem. Po zapojení k ovládacímu zařízení se vodič roztočí a mechanickým kontaktem s žilní stěnou dojde k reflexivnímu smrštění žíly. Metoda pokračuje chemickým působením vstřikovaného roztoku do bezprostřední blízkosti rotující sondy.
Cena: minimálně 20 000 - 30 000 Kč/noha, dle regionu
Rekonvalescence: kompresní punčochy, venofarmaka
Výhody: v lokální anestezii, bez nutnosti pracovní neschopnosti pacienta, žádné riziko termického poškození kůže a tkání
Nevýhody: riziko alergické reakce, dlouhodobé výsledky o něco horší než termální metody

Termální ablace (laser, radiofrekvence)
Jedná se o poškození výstelky povrchové žíly termickou cestou. Po tomto zákroku se žíla v průběhu několika týdnů postupně vstřebá a vyhojí se jizevnatou tkání. Zákrok se provádí vpichem, kdy se pod sonografickou kontrolou zavede do povrchové žíly kanyla a katetr. Jednotlivé varixy se pak výrazně zmenší nebo se nechají vyjmout (flebektomie).
Cena: minimálně 20 000 - 40 000 Kč/noha, dle regionu
Rekonvalescence: kompresní punčochy, venofarmaka
Výhody: v lokální anestezii, většinou bez nutnosti pracovní neschopnosti pacienta, bez řezu v třísle nebo pod-kolenní jamce
Nevýhody: někdy pracovní neschopnost 1–3 dny, teoretické riziko termického poškození okolních struktur

Žilní lepidlo
Nejnovější a velmi šetrná metoda, kdy je pacientovi zavedený do žíly katetr, přes který se aplikuje biolo-gické cyanoakrylátové lepidlo. Žilní stěny se k sobě slepí, ošetřený žilní kmen po výkonu splaskne a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh.
Cena: minimálně 40 000 - 65 000 Kč/noha, dle regionu
Rekonvalescence: jen krátce kompresní punčochy, venofarmaka
Výhody: jen vpich v lokální anestezii, zbytek bez anestézie, bez nutnosti pracovní neschopnosti pacienta, žádné riziko termického poškození kůže a tkání
Nevýhody: riziko alergické reakce na cyanoakrylát

 

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI