Přístupy k místní léčbě ran

Cílem místní léčby je především sanace spodiny rány, podpora granulace a epitelizace vhodným krytím rány. Současně je nutno věnovat pozornost také léčbě okolí rány.

Přístupy k místní léčbě ran

Cílem místní léčby je především sanace spodiny rány, podpora granulace a epitelizace vhodným krytím rány. Současně je nutno věnovat pozornost také léčbě okolí rány.

 1) Klasická místní terapie

Cílem místní léčby je především sanace spodiny rány, podpora granulace a epitelizace vhodným krytím rány. Současně je nutno věnovat pozornost také léčbě okolí rány.

Místní terapie bércového vředu zaznamenala v posledních desetiletích výrazné změny. Do léčebného sortimentu vstoupily nové krycí prostředky označované jako ”moderní”, které postupně nahrazují dosud používaná externa ”konvenční” či ”klasická” (”tradiční” terapie).

Ke klasické terapii se řadí nejrůznější obklady s dezinfekčním účinkem, masti s antibiotiky, barevné tinktury, masti a pasty s obsahem kovů (rtuť a pod.). Mnohá z těchto dermatologických extern mají značný senzibilizační potenciál a mohou být přičinou alergických a toxických reakcí. Častou výměnou obvazů je rána vystavována riziku bakteriální infekce, opakovanými obklady se snižuje teplota kůže a hojení rány se zpomaluje.

Při klasické (tradiční) terapii ran se používají gázová krytí, která nemají vlastní terapeutický účinek. Jsou sice levná, ale často je výsledek léčby ran tradičním krytím nejistý a proces zdlouhavý, a tím i ekonomicky neefektivní.

Tradiční krytí lze použít jako sekundární krytí nebo k fixaci jiného přiloženého typu krytí.

Nevhodné je použití gázového krytí jako krytí primárního, protože lnou k ráně, převazy jsou bolestivé, traumatizují ránu i pacienta.

Dále mají omezenou savost a neudržují optimální vlhkost rány, která pak často vysychá nebo naopak maceruje. Navíc jsou nutné častější kontroly rány a převazy. Častou výměnou obvazů je rána vystavována riziku infekce, opakovanými převazy se její teplota snižuje a hojení stagnuje.

Produkty klasické terapie a gázová krytí se dnes používají již jen u drobných akutních ran, kde lze očekávat rychlý a bezproblémový proces hojení (primární hojení). Klasické materiály lze též použít k dočasnému překrytí rány.

Produkty Mölnlycke Health Care, které zastupují kategorii tradičních materiálů:
- Mesalt – k čištění silně exsudujích infikovaných ran
- Mesoft – měkké kompresy z netkané textilie

- Mefix – samolepící fixace

- Tubifast – jemné fixační tubulární obinadlo
- Mepore – samolepící náplasti s polštářkem
- Mepore Pro – samolepící voděodolné náplasti s polštářkem
- Mepore Film – samolepící průhledné filmové krytí
- Mepore Film Roll – samolepící průhledné filmové krytí na roli

- Mepore I.V. – samolepící průhledné filmové krytí pro fixaci iv vstupů
- Mextra Superabsorbent – superabsorpční krytí pro silně exsudující rány. S bariérou proti průsaku.
- Mesorb –  vysoce absorpční krytí pro silně exsudující rány

 

2) Vlhká terapie

Moderní terapeutická krytí pracují na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně (odtud pojem vlhké hojení ran). Vlhkost rány je nezbytná pro dobrou granulaci a epitelizaci rány. Kromě toho dokáže vlhké krytí udržet konstantní teplotu rány, výměnu plynů, absorbuje či odvádí exsudát, netraumatizuje ránu při převazech a intervaly mezi převazy jsou celkově delší.

Většina krytí chrání ránu před sekundární infekcí a vnějšími vlivy, některá působí antisepticky (mepilex Ag, Mepilex Transfer Ag, Melgisorb Ag). Jedinečnou vlastností některých produktů vlhkého hojení je to, že nikdy nepřischnou do rány samotné.

Různé typy vlhkého krytí:
• neadherentní krytí
• antiseptická krytí
• pěnová krytí
• algináty

• krytí z hydrovlákna

 

Každé krytí má svá specifika a je vhodné na určitý typ či fázi hojení ran. Konkrétní typ vlhkého krytí, který na ránu zvolit, je dán zejména mírou exsudace rány, přítomností nekrózy nebo bakteriální kolonizace (infekce), povlaku a samozřejmě hloubkou rány. Neopomenutelný je také stav pacienta (citlivost kůže a alergie, spolupráce pacienta atd.).

Produkty M¨lnlycke Health Care, které zastupují kategorii vlhké terapie:

neadherentní krytí – Mepitel, Mepitel One, Mepitel Film 
antiseptická krytí – Mepilex Ag, Mepilex Border Ag, Mepilex Transfer Ag, Melgisorb Ag 
pěnová krytí – Mepilex, Mepilex Lite, Mepilex XT
algináty – Melgisorb Plus, Melgisorb Ag

krytí z hydrovlákna - Exufiber

Výhody produktů vlhkého hojení ran:
• delší intervaly mezi převazy rány
• menší traumatizace rány, menší bolestivost při převazu
• lepší stav spodiny rány
• zkrácení doby léčby
• menší riziko macerace rány nebo naopak vzniku příliš suché rány
• menší či žádná nutnost provádění chirurgického debridementu
• schopnost debridementu
• rychlejší granulace a epitelizace
• pohodlné použití pro pacienta i personál
• celkové snížení nákladů na léčbu – ekonomická výhodnost.

3) Kompresivní terapie

Kompresivní terapie slouží k prevenci a léčbě onemocnění žil a lymfatických cév. Cílem je redistribuce krve v končetinách (omezení průtoku chorobně změněnými povrchovými žilami, zvýšení průtoku hlubokým žilním systémem) a zlepšení cirkulačních poměrů. Tím je dosaženo i zlepšení lokálních podmínek pro hojení rány.

Mezi nejčastěji léčené problémy patří chronická žilní choroba, která může vyústit až ve vznik bércového vředu, nebo být důvodem ke špatnému hojení rány jiné etiologie. Často je tak spolu s kompresivní terapií aplikována místní terapie chronické rány, zejména vlhké krytí ran. V těchto případech je vhodné vybírat produkty, které pod kompresí neztrácejí své terapeutické vlastnosti (Mepilex, Mepilex Ag, Exufiber).

Důležitou součástí kompresivní terapie je také přiměřená fyzická aktivita, která zlepšuje oběhový systém – speciální cviky či pravidelné procházky.

Optimální komprese lze docílit elastickými obinadly nebo kompresivními elastickými punčochami, resp. kompresivními systémy.

Obinadla se podle své elasticity dělí na:
• krátkotažná
• dlouhotažná

Krátkotažná obinadla jsou málo elastická. Po jejich aplikaci je dosaženo nízkého klidového tlaku, tedy tlaku po aplikaci, a vysokého pracovního tlaku, který obinadlo na končetině vyvolá při svalové práci.

Dlouhotažná obinadla jsou dobře roztažná. Klidový tlak je vysoký, zatímco pracovní tlak je kvůli poddajnosti nízký.

Pokud přikládáme obinadlo nad kožní lézi, je třeba zachovat správný postup:
Ránu překryjeme vhodným primárním a sekundárním krytím a aplikujeme krátkotažné obinadlo.

Kompresivní systémy (punčochy) se dělí do 4 tříd dle velikosti kompresního tlaku, který vyvolávají:

1. třída se používá jako prevence rozvoje varixů a pro udržení stavu po operacích
2. třída je určena pro zátěžová období (např. dlouhé stání), rekonvalescenci po skleroterapii či operaci varixů
3. třída je určena zejména pro léčbu chronické žilní nedostatečnosti
4. třída při těžkých otocích a lymfedému

 

NEWSLETTER
PARTNEŘI