Režimová opatření u nemocných s lymfedémem

Co si mohu dovolit a co ne
Přijetí a dodržování vhodného životního stylu a naopak ignorace níže uvedených doporučení mohou vést k odlišnému vývoji onemocnění.

Jak pečovat o své tělo?
- Důsledně dbát o čistotu těla, vhodné je používání antiseptických mýdel.
- Ke koupeli používat spíše sprchu, teplota vody je vhodná do 28 st.

img- Po umytí pokožky je nutné kůži ihned ošetřit pleťovým mlékem. Udržování správné hydratace pokožky a kyselého Ph zabraňuje snadnému rozvoji infekcí (plísňové, bakteriální), které se na terénu lymfedému snadno šíří.
- V případě rozvoje jakýchkoliv kožních komplikací ihned vyhledat kožního lékaře.
- U opakovaného a chronického výskytu infekčních komplikací (meziprstní plísně, mikrobiální ekzémy) aplikovat na kůži pleťová mléka s antibakteriálním účinkem (např. s obsahem stříbra) a také používat kompresivní návleky s antimikrobiální úpravou ( stříbro, optex).
- Vyvarovat se jakýchkoliv, i drobných poranění na terénu lymfedému. Nosit ochranné pomůcky zvláště při práci na zahradě (rukavice, pevná obuv).
- Každé poranění (oděrka, štípnutí hmyzem, popálenina, poranění při manikúře) ihned ošetřit. Vhodné je mít vždy při sobě např. jodové pero, v případě alergie na jod jinou dezinfekci.
- Pedikúru u otoků dolních končetin provádět spíše medicinální (nasucho).

- U kadeřníka nevysoušet horkým vzduchem při otocích horních končetin a oblasti obličeje a krku.
- Epilaci na postižených místech neprovádět, v žádném případě ne teplým voskem.
- Nevystavovat se pobytu v teplém prostředí (pobyt na slunci, sauna, podlahové topení).

Jak se chovat v práci a ve volném čase?
- Vyvarovat se pobytu ve vyšších teplotách i ve větším chladu (nejen v práci, ale i doma – pozor je nutné dát na žehlení, pečení v troubě, návštěvu termálních koupelí).

- Vyvarovat se zdvihání a nošení těžších břemen (u otoků horních i dolních končetin) – přetěžování končetin (nejen v práci, ale i doma – mytí oken, celodenní práce na zahradě, dlouhé stání u žehlení a vaření). Nutné je si práci rozdělit a proložit odpočinkem nebo rozcvičením končetin.
- Není vhodné dlouhé stání a sezení. Při delším sezení končetiny podložit šikmým klínem tak, aby byl pravý úhel v oblasti kotníku. V případě nutnosti delšího stání alespoň přešlapovat a snažit se posílit činnost lýtkových svalů.

- Nedílnou součástí léčby je pravidelná protiotoková gymnastika. Cvičení se provádí vždy s aplikovaným kompresivním návlekem nebo bandáží.
- Na dovolenou nejezdit do velmi teplých krajin, pobyt u moře je vhodný spíše na mimo hlavní sezónu. U otoků dolních končetin se vyvarovat poznávacích zájezdů a dlouhých cest autobusem. V případě delší cesty autem dělat pravidelné přestávky – vždy spojené s chůzí.

- Při domácím odpočinku vsedě vždy dolní končetiny dát do zvýšené polohy, horní končetiny také podložit.
- Nosit vždy volné oblečení, vyvarovat se jakéhokoliv zaškrcení v partiích těla, postižených otokem. U otoků horních končetin – lehká epitéza, široká raménka podprsenky, nenosit šperky a hodinky na postižené končetině, u kuřáků držet cigaretu v nepostižené končetině. U nemocných s otoky dolních končetin nenosit malou obuv, podvazky, vyvarovat se oděvů zaškrcujících v oblasti třísel, nesedět s končetinami přes sebe, doporučují se ponožky se zdravotním lemem.
- Pravidelně sportovat – spíše vytrvalostní typ pohybu, bez dopadů a rizika tupého poranění podkoží. Nejlépe vyhovuje nemocným s lymfedémem plavání a chůze s holemi (nordic-walking), jízda na běžkách, jóga, Tai-Chi. Jízda na kole je vhodná spíše u otoků dolních končetin.

- Pravidelně nosit celodenně kompresivní pomůcky a vyvarovat se zaškrcení. V případě, že konfekční velikost kompresivní pomůcky dělá problémy, konzultujte svého ošetřujícího lékaře, zvažte možnost zhotovení kompresivní pomůcky na míru.

Mohu lymfedém ovlivnit výživou?
- Udržování správné váhy je jednou z podmínek dobrého a dlouhodobého účinku léčby. Nadváha a obezita ztěžují terapii lymfedému (neschopnost aplikovat kompresivní bandáž nebo navléknout kompresivní elastickou punčochu, ztížené ošetření lymfodrenáží, neschopnost provádět doporučenou protiotokovou gymnastiku).

- V případě nadváhy a obezity je nutná redukce váhy – nejlépe pod dohledem obezitologa.
- Omezit solení a používání minerálních vod (častý vyšší obsah sodíku).
- Dodržovat pitný režim.
- Neexistuje speciální dieta, který by mohla lymfedém zásadně ovlivnit.

Musím na lymfedém upozornit při ošetření u jiného lékaře?
- Vždy při návštěvě lékaře nebo při pobytu v lázních informujte o svém onemocnění – lymfedému.
- Na postižené končetině není vhodné měřit krevní tlak (zaškrcení manžetou tonometru).
- Je nutné vyvarovat se vpichů v oblasti končetiny, postižené lymfedémem (nejen injekcí, odběrů krve a očkování, ale i obstřiků).

- Dlouhodobé znehybnění končetiny (ortéza, sádrová fixace) povede ke zhoršení otoku. Je nutné co nejdříve po sejmutí fixace zahájit protiotokovou terapii.
- Velká opatrnost je nutná v průběhu rehabilitace a lázeňské léčby. Je nutné se vyvarovat všech procedur, které by vedly ke zvýšenému prokrvení – lokálnímu v místě otoku nebo celkovému.
- Některá skupiny léků mohou zhoršovat lymfatické otoky (glukokortikoidy, některé léky na snížení krevního tlaku, hormonální antikoncepce – gestageny apod.).

I když výčet omezení a doporučení je dlouhý, snažte se na základě výše uvedených informací přizpůsobit svůj životní styl tak, aby vás život s lymfedémem co nejméně omezoval.

Otázky:

Pravidelná návštěva sauny u nemocných s lymfedémem:
1. je přínosná, posiluje krevní oběh a má příznivý vliv na lymfedém;
2. je zcela nevhodná, pobyt ve vysokých a nízkých teplotách může vést ke zhoršení otoku;
3. nemá žádný vliv na průběh onemocnění.

V průběhu léčby v lázních:
1. jsem pod dohledem lékaře, během procedur nemůže dojít ke zhoršení otoku;
2. nemusím upozornit na své onemocnění, lázeňská léčba na něj nemá vliv;
3. vždy při nástupu upozorním na své onemocnění, aktivně se vyvaruji procedur, které vedou ke zvýšenému prokrvení (voda nad 28 st, teplé zábaly, masáže na postižené partie apod.).

Cvičení pro nemocné s lymfedémem:
1. není vhodné, mohlo by dojít ke zhoršení otoku;
2. je nutnou součástí léčby, typ cvičení je vhodné zkonzultovat s ošetřujícím lékařem;
3. je nutnou součástí léčby, na způsobu pohybové aktivity nezáleží.

Odběr krve a injekce na postižené končetině:
1. jsou zcela nevhodné, je nutné se jich vyvarovat;
2. je nutné se jich vyvarovat, ale občasný vpich nemůže vést ke zhoršení otoku;
3. jsou možné.

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
DermAngio s.r.o., Brno – kožní, lymfologická a flebologická ambulance

NEWSLETTER
PARTNEŘI