Skleroterapie - co předchází zákroku?

Nejvhodnější postup léčby křečových žil posoudí a stanoví lékař při odborném klinickém vyšetření. Součástí posouzení pacienta je odběr anamnézy zaměřený na žilní onemocnění, pečlivé klinické a duplexní ultrazvukové vyšetření. V případě nejasností lze doplnit o funkční vyšetření (fotopletysmografie, venózní okluzivní fotopletysmografie).

Obecně platí, že při větším nálezu na dolních končetinách je nutné vždy před jakýmkoliv zákrokem na křečových žilách provést zhodnocení žilního systému duplexním ultrazvukem. Pouze tento postup při vyšetřování pacienta nám může pomoci jasně stanovit, zda je zákrok pro pacienta vůbec vhodný, a pokud ano, v jaké formě. Vždy je však nutno pacienta s diagnózou chronické žilní insuficience informovat o tom, že se jedná o celoživotní chorobu, která je jakoukoliv terapií (režimová opatření, komprese, farmakoterapie, sklerotizace, chirurgické a endovenózní postupy) pouze ovlivnitelná, nikoliv však definitivně řešitelná.

Skleroterapie se provádí ambulantně, bez pracovní neschopnosti a bez dalších zvláštních omezení a opatření. Pacient nemusí být lačný, nemusí mít provedeno předoperační interní vyšetření ani odběry. Před zákrokem pouze nedoporučujeme aplikovat na končetinu plánovanou k ošetření tělové krémy s mastným základem.

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

 

Literatura

1. Karetová D, Staněk F a kol.: Angiologie pro praxi, 2. rozšířené vydání, Maxdorf 2007.

2. Rabe E, Wollmann JC (Ed.): Sclero Guide. Rabe Medical Publishing 2009.

3. Goldman MP, Began JJ, Guex JJ (Ed.): Sclerotherapy – treatment of varicose and telangiectatic leg veins. 4th edition. Mosby Elsevier 2007.

NEWSLETTER
PARTNEŘI