Sklerotizace - jak zákrok probíhá?

Existuje několik přístupů a „škol“, jak ke sklerotizaci přistupovat. Většinou se s injekcemi polidocanolu začíná v dolních částech končetiny a postupuje se směrem nahoru, obvykle v poloze pacienta vleže.

V některých případech lze „napíchnutí“ žilky provést vestoje a pacienta se zavedenou kanylou polohovat do polohy vleže, kdy se žilka vlivem změny pozice těla vyprázdní.V případě sklerotizace větších nebo hlouběji uložených žilek se provádí napíchnutí žilky pod kontrolou ultrazvuku.

Hned po aplikaci látky se přiloží na místo vpichu a na průběh ošetřené žilky tampónek z gázy, fixuje se náplastí a po skončení výkonu se na končetinu aplikuje kompresivní bandáž nejčastěji ve formě elastických obinadel. Obecně platí, čím delší a důslednější je zevní komprese po sklerotizaci, tím lepší a trvalejší je výsledný efekt. Vedle správné techniky a dobré indikace je úspěch sklerotizační léčby významně závislý na následné kompresivní léčbě, proto se snažíme motivovat pacienty k jejímu důslednému a pravidelnému provádění.

Po skleroterapii není nutná pracovní neschopnost, jedná se o ambulantní výkon, nevznikají žádné jizvy, zákrok je pouze minimálně bolestivý nebo zcela nebolestivý a relativně časově nenáročný. Provádí se kromě letních měsíců po celý rok.

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

 

Literatura

1. Karetová D, Staněk F a kol.: Angiologie pro praxi, 2. rozšířené vydání, Maxdorf 2007.

2. Rabe E, Wollmann JC (Ed.): Sclero Guide. Rabe Medical Publishing 2009.

3. Goldman MP, Began JJ, Guex JJ (Ed.): Sclerotherapy – treatment of varicose and telangiectatic leg veins. 4th edition. Mosby Elsevier 2007.

NEWSLETTER
PARTNEŘI