Trombóza a nádorové onemocnění

Je známo, že přítomnost nádorového onemocnění je spojena s vyšším rizikem vzniku žilní trombózy.

To je způsbeno jednak přímo útlakem nádoru na cévní svazky, jednak nepřímo zvýšenou pohotovostí krve ke srážení v důsledku působení různých nádorových faktorů. Jedná se o tzv. paraneoplastický syndrom. Nejčastěji vídáme žilní trombózy u nádorů prostaty, ledvin, gynekologických nádorů, ale např. také při nádorech plic či prsu. Proto by zejména pacienti ve vyšším věku, u nichž není jasná příčina vzniku žilní trombózy, měli být pečlivě vyšetřeni a mělo by u nich být vyloučeno nádorové onemocnění.

MUDr. Tomáš Klimovič

NEWSLETTER
PARTNEŘI