MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Oblasti působení: 

Pracoviště: 

II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno

Biografie: 

Studium:
v letech 1995 - 2001 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

atestace z chirurgie I. st. (2004), specializovaná způsobilost v oboru chirurgie (2010), atestace z cévní chirurgie (2011)

obhajoba doktorského studijního programu a získání titulu Ph.D. (2011)

Zaměstnání a spolupráce s dalšími pracovišti:
vedoucí lékař a odborný asistent II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně (www.fnusa.cz), vedoucí lékař ve společnosti VASCUMED s.r.o, Centrum žilní chirurgie (www.krecove-zily.com)

Licence a certifikáty:
držitel licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe

certifikát pro laserové operace na žilním systému (2005), certifikát pro operace žil ·   pomocí radiofrekvence (2009) a pro práci s ultrazvukem (2012)

Členství v odborných společnostech:
Česká lékařská komora (ČLK)
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH)
European Society for Vascular Surgery (ESVS)
Association of International Vascular Surgeons (AIVS)

·   hojná účast na konferencích workshopech se zaměřením na žilní problematiku (Miami, Stockholm, Paříž, Boston), autor či spoluautor řady přednášek a odborných článků

 

NEWSLETTER
PARTNEŘI