As. MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.

Oblasti působení: 

Pracoviště: 

Dermatovenerologické oddělení FN Brno, Medicom Clinic, Brno

Specializace: 

dermatovenerologie, flebologie, lymfologie, hojení chronických ran, laserová a estetická dermatologie

Biografie: 

Vzdělání

Lékařská fakulta UJEP Brno

Praxe

1986 – 1989 dermatovenerologická klinika FN Pekařská, Brno

1991 – 2015 LF MU Brno - odborný asistent

2009 – 2016 ambulance dermatovenerologické kliniky FN Brno - vedoucí lékař

1989 – 2017 ambulance dermatovenerologické kliniky FN Brno – samostatně pracující lékař

1996 – dosud soukromá praxe v estetické a korektivní dermatologii

1996 - 2015 privátní klinika Riva, Brno

2015 - dosud Medicom clinic, Brno

Přehled kvalifikace

1989      specializační atestace v oboru dermatovenerologie

2001      licence lektora lékařské praxe

2004       specializovaná způsobilost lékaře v oboru dermatovenerologie

2009      doktorské studium ukončené Ph.D. v oboru dermatovenerologie

Členství v odborných  společnostech

Česká lékařská společnost JEP

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

Členka výboru České flebologické společnosti ČLS JEP

Česká lymfologická společnost ČLS JEP

Členka revizní komise České společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Česká akademie dermatovenerologie

NEWSLETTER
PARTNEŘI