doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Oblasti působení: 

Pracoviště: 

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Specializace: 

vnitřní lékařství, angiologie

Biografie: 

Studium:
LF UK Plzeň

Pracovní zkušenosti:
FN Plzeň - odd. klinické farmakologie, odd. klinické hematologie, od r. 2002 - dosud
II. interní klinika - cévní poradna, ultrazvuková vyšetření cév, vedoucí lůžkového odddělení
atestace z vnitřního lékařství 1. i 2.stupně, atestace z angiologie
postgraduální studium - titul Ph.D.

Pedagogická činnost:
Odborná asistentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, výuka českých studentů i zahraničních studentů v anglickém jazyce (praktická výuka i přednášková činnost).

Zahraniční stáž:
V roce 2002  stáž v Chapel Hill v Severní Karolíně v USA, v Centru pro poruchy koagulace Lékařské fakulty Univerzity Severní Karolíny

Výzkumná činnost:
Žilní tromboembolická nemoc

Publikační činnost:
 29 publikací, z toho 26 x  1.autor,  5x v zahraničních časopisech

Členství v odborných společnostech:
ČLS JEP
Česká kardiologická společnost
Česká angiologická společnost

 

NEWSLETTER
PARTNEŘI