Bércové vředy a nehojící se rány

Bércový vřed je definován jako ztráta kožní tkáně, která může zasahovat různě hluboko do tkání podkožních. Jde o porušení souvislosti kůže, které se může stát vstupní bránou infekce do organismu. Z obecného pohledu se bércový vřed řadí mezi rány, neboť dochází k porušení anatomické stavby a funkce kůže.

NEWSLETTER
PARTNEŘI