Podmínky serveru www.zilniporadna.cz

Provozovatel se zavazuje chránit a respektovat soukromí uživatelů Webových stránek.

Informace, doporučení a rady prezentované na webu www.zilniporadna.cz nemohou být chápány jako individuální lékařská péče příslušného lékaře. Nelze je rovněž považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení  léčebného postupu pro konkrétního pacienta. Informace o dané problematice zveřejněné na těchto webových stránkách v žádném případě individuální lékařskou péči nenahrazují a slouží pouze jako obecné informace  na příslušné téma. Výslovně žádáme všechny návštěvníky webu, aby se vyvarovali ,,samoléčení“ a svůj zdravotní stav a aktuální problémy řešili po poradě se svým ošetřujícím lékařem.

V rámci zaslání dotazu lékaři je možné, že vás bude kontaktovat hlavní partner webových stránek

V souvislosti s identifikací nežádoucího účinku léčivého přípravku nebo jiné informace týkající bezpečnosti užívání léčivých přípravků při Vámi položeným dotazem, mohou být Vaše osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa a Vámi do dotazu uvedené informace o zdravotním stavu předány za účelem prošetření takové události výrobci (držiteli rozhodnutí o registraci) léku, který jste užil/a,  a v souvislosti se kterým je provedení prošetření nezbytné. Následně můžete být tímto výrobcem (držitelem rozhodnutí o registraci) a/nebo k němu přidruženou osobou nebo osobou k tomu jím pověřenou přímo kontaktováni z důvodu potřeby získání dalších nezbytných informací pro učinění hlášení takové události v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že v souvislosti s Vašimi právy vyplývajícími z příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, máte mj. právo přístupu ke svým takto zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování Vašich výše uvedených práv ve vztahu k dotčeným údajům se můžete kdykoliv obrátit na příslušného výrobce (držitele rozhodnutí o registraci) nebo na společnost We Make Media, s. r. o.

 

 

 

NEWSLETTER
PARTNEŘI