Lehká pohybová cvičení patří mezi léčebná opatření u lymfedému končetin. Ccviky jsou koncipované podle pravidel lymfodrenáže. Lehká pohybová cvičení patří mezi léčebná opatření u lymfedému končetin. Ccviky jsou koncipované podle pravidel lymfodrenáže.

Cvičení a pohybové aktivity doporučené u lymfedému

17.04.2023

Pohybové aktivity a lehká cvičení jsou důležitou součástí komplexu léčebných opatření u lymfedému končetin. Svaly, které se při nich zapojují, stlačují stěny mízních cév a zlepšují odvod lymfy z organismu. Cviky bývají koncipované podle zásad lymfodrenáže. To znamená, že se začíná uvolněním krku a hlavního mízovodu – hrudním a břišním dýcháním a postupuje se ke cvičení se zaměřením na místo otoku.

  • Cvičení se provádí většinou 2x denně po dobu 20 minut. 
  • Vždy je nutné mít na nemocné končetině kompresní bandáž nebo návlek
  • Každý cvik se opakuje 5–7x, pomalu, řádně a do plného rozsahu.
  • Všechny cviky provádějte zdravou i nemocnou končetinou. 
  • Končetiny nepřetěžujte a cvičení přizpůsobte svému zdravotnímu stavu, nebo se poraďte s lékařem.

CVIKY PROTI OTOKŮM NOHOU A NA PODPORU NÁVRATU ŽILNÍ KRVE

Cvičení proti otokům nohou vestoje
Cvičení proti otokům nohou vsedě
Cvičení proti otokům nohou vleže

Cvičení vestoje

1. Choďte střídavě po patách a po špičkách.
2. Vytáhněte se na špičky, přenášejte váhu postupně ze špiček na paty a zpátky (houpavý pohyb).
3. Choďte střídavě po vnitřních a vnějších hranách chodidla.
4. Sešlapujte špičkou malý míč či měkkou podložku, přičemž pata zůstává po celou dobu opřená o zem a nezvedá se.

Cvičení vsedě

5. Vsedě se střídavě opírejte o špičky a o paty. 
6. Vsedě s nataženými končetinami stlačujte míček umístěný mezi kotníky.
7. Posaďte se pohodlně, dejte pna zem míček a položte na něj chodidlo. Míček koulejte pod chodidlem do kroužku a masírujte si plosky nohou. Opakujte i druhou nohou.
8. Ve stejné pozici přejíždějte chodidlem po míčku a posunujte jej od sebe a k sobě. Pohyb vychází z kolene. Opakujte u obou nohou 10x.
9. Posaďte se pohodlně na židli a jednu nohu zvedněte kousek nad zem. Ohýbejte ji v kotníku, střídavě přitahujte a odtahujte špičku. Opakujte alespoň 10x, poté vyměňte nohy.
10. ve stejné pozici kružte 10x nohou v kotníku. Prostřídejte obě nohy.
11. Posaďte se do sedu „nohu přes nohu“. Propněte špičku horní nohy, protáhněte chodidlo do délky a tlačte prsty od sebe, aby vytvořily tvar vějíře. Takto vytvoříte dojem velké nohy. Poté povolte, přitáhněte špičku a prsty stáhněte co nejvíc k chodidlu. Takto vytvoříte dojem malé nohy. Opakujte 10× u obou nohou.

Cvičení vleže

12. Vleže s nataženými končetinami a propnutými špičkami střídavě kružte nohama v kotníku, nejdříve jedním, pak opačným směrem. V každém směru proveďte cvik 10krát. 
13. Vleže kmitejte končetinami jako při stříhání nůžek. Opakujte 15 a 20krát.
14. Vleže zvedněte obě končetiny a střídavě krčte a natahujte prsty u nohou. 
15. Vleže napodobujte jízdu na kole, propínejte končetiny a opakujte 15 až 20krát.

CVIKY PROTI OTOKŮM RUKOU

Cvičení proti otokům rukou vestoje
Cvičení proti otokům rukou vsedě s míčem
Cvičení proti otokům rukou vsedě bez míče

Cvičení vestoje s míčem

1. Házejte míč na zeď před sebou do různé výšky.
2. Při chůzi se vzpaženýma rukama si nad hlavou předávejte míč z jedné ruky do druhé.
3. Při chůzi si předávejte míč z jedné ruky do druhé, co nejdále před tělem a za tělem. Střídavě předpažujte a zapažujte.

Cvičení vsedě s míčem

4. Míč si podávejte pod kolenem z jedné ruky do druhé, potom za zády a nad hlavou.
5. Stlačujte míč mezi rukama ve směru vodorovném i svislém.

Cvičení vsedě bez míče

6. Vsedě na židli (nejlépe bez opěradel) zatínejte a otevírejte pěst. Paže přitom plynule přechází ze vzpažení do upažení a předpažení. K tomuto cvičení je možné použít gumový kroužek nebo míček.
7. Vytáhněte paže vzhůru podél hlavy, ruce zatněte v pěst. Paže střídavě pokrčujte a napínejte, až se obloukem dostanou do polohy podél těla a zpět.
8. Vsedě zaklesnuté ruce dejte pod bradu. Napínejte a pokrčujte lokty, přitom střídavě vytáčejte­ hřbety a dlaně rukou vpřed. Za střídavého skrčování a napínání paží a otáčení dlaní přejděte plynule ze vzpažení až na stehna.
9. Vzpažte a provádějte kroužky v zápěstí střídavě oběma směry.
10. Vsedě provádějte rukama pohyby jako při plavání, důraz dejte na kroužení zápěstím.
11. Vsedě se uvolněte a ruce protřepejte všemi směry nad hlavou.

Cvičte vždy s bandáží. Cvičení lze doplnit vhodnou sportovní aktivitou. Pro pacienty s lymfedémem nebo nedostatečnou funkcí lymfatického systému jsou nejvhodnější procházky, plavání, krátký běh, jízda na kole, nordic walking nebo třeba jóga.