Uživatelská pravidla webu

Informace, doporučení a rady prezentované na webu www.zilniporadna.cz nemohou být chápány jako individuální lékařská péče příslušného lékaře. Nelze je rovněž považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení léčebného postupu pro konkrétního pacienta. Informace o dané problematice zveřejněné na těchto webových stránkách v žádném případě individuální lékařskou péči nenahrazují a slouží pouze jako obecné informace na příslušné téma. Výslovně žádáme všechny návštěvníky webu, aby se vyvarovali „samoléčbě“ a svůj zdravotní stav a aktuální problémy řešili po poradě se svým ošetřujícím lékařem.

Otázky a odpovědi poskytnuté v rámci služby poradny budou zveřejněny na www.zilniporadna.cz., ato v podobě, v jaké byly obdrženy. Doporučujeme proto neuvádět v rámci dotazu nebo příspěvku osobní údaje. Součástí zveřejněného textu dotazu nebude Vaše jméno a příjmení, ani jiné údaje, které byly uvedeny při registraci.

Pokud zašlete lékaři prostřednictvím webových stránek www.zilniporadna.cz dotaz, je možné, že budete kontaktováni společností Servier s.r.o. za účelem vyhodnocení dotazu v rámci tzv. farmakovigilance (sledování nežádoucích účinků léčivých přípravků nebo jiných informací týkajících se bezpečnosti užívání léčivých přípravků). Servier s.r.o. je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat pro plnění právních povinností držitele rozhodnutí o registraci (Les Laboratoires Servier ) v oblasti farmakovigilance, identifikační a kontaktní údaje oznamovatele nežádoucího účinku, a to v rozsahu, v němž je oznamovatel poskytne. Účelem zpracování těchto údajů je zejména ověření poskytnutých informací v příslušném hlášení, jakož i možnost získat doplňující informace podstatných pro jeho správné a úplné vyhodnocení.

Servier s.r.o. předá zpracované a vyhodnocené hlášení držiteli rozhodnutí o registraci, společnosti Les Laboratoires Servier, která provozuje centrální farmakovigilanční databázi.

Informace o nežádoucím účinku obsahuje pouze tzv. pseudonymizovaná osobní data pacienta, a to pouze rok narození, pohlaví a iniciály a dále může obsahovat kontaktní údaje lékaře nebo farmaceuta, pokud jsou potřebné k ověření farmakovigilanční informace.

Les Laboratoires Servier předává příslušné informace vztahující se k léčivému přípravku kontrolním orgánům, a to jak v rámci EU, tam mimo EU.

Pro úplnou informaci o zásadách zpracování osobních údajů společností Servier prosíme, využijte následujícího odkazu, popř. nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na adrese dataprivacy-czechrepublic@servier.com