LYMFATICKÝ SYSTÉM A OTOKY

Lymfatický systém a otoky

Lymfatické otoky neboli lymfedémy jsou otoky mízního původu, které vyžadují celoživotní léčbu. Nesprávně léčený otok může vést ke snížení kvality života, ale také k invaliditě.
LYMFATICKÝ SYSTÉM A OTOKY

Jak vzniká lymfedém?

Lymfedémy vznikají, pokud lymfatický systém nepracuje správně a neodvádí stále se tvořící tkáňový mok do krevního řečiště. Tekutina se potom hromadí v podkoží a vzniká lymfatický otok.

Lymfatický otok není totéž jako žilní otok, který vzniká kvůli neléčenému žilnímu onemocnění.

Zpočátku lymfatický systém odstraňuje tekutiny z žilního otoku. Při trvalém přetížení může vzniknout lymfatický otok a dojde ke spojení otoků různých původů.


Jak se vyvíjí lymfedém?

Lymfatický otok můžeme rozdělit na primární a sekundární.

Primární

Příčinou jsou nedostatečně vyvinuté lymfatické cévy nebo uzliny. Při zátěži (námaha, infekce nebo hormonální změny) otéká nejprve nárt a kotník, pak se otoky rozšiřují. Nejprve se jedná o večerní otoky, které při polohování končetin mizí. Postupně se mění v trvalé.

Sekundární

Příčinou je blokování lymfatického řečiště vnější příčinou (úraz, jiné onemocnění, včetně rakoviny). Otok je jednostranný.

lymfatický systém

Jaké jsou rizikové faktory?

Nedostatečnost lymfatického systému může být vrozená (absence mízních cév nebo uzlin), nebo získaná. Ta může být způsobena úrazem, operací, nádorem apod. Nejčastější příčinou je přitom infekce mízních cév a podkoží. Souviset může také s neléčenou chronickou žilní nedostatečností.


Mezi rizikové faktory zhoršující průběh onemocnění patří:

velká námaha,
hormonální změny,
těhotenství,
infekce,
dočasné vyřazení končetiny (např. z důvodu úrazu).

Průběh onemocnění také zhoršuje teplo (sauny, slunění, horké koupele), těsné oblečení a nevhodná obuv.

Rizikovým faktorem vzniku lymfatických otoků mohou být těhotenství, hormonální změny, infekce i vyřazení končetiny např. po úrazu.