Křečové žíly, oteklé a bolavé nohy ukazují na žilní onemocnění. Svěřte se do péče praktického lékaře nebo specialistů na žilní onemocnění. Křečové žíly, oteklé a bolavé nohy ukazují na žilní onemocnění. Svěřte se do péče praktického lékaře nebo specialistů na žilní onemocnění.

Cviky doporučené u metliček, křečových žil a oteklých nohou

07.08.2023

Důležitou součástí léčby chronického žilního onemocnění jsou různé pohybové aktivity a jednoduché cviky, při kterých se zapojují lýtkové svaly, ty masírují žíly a tím pomáhají s návratem žilní krve do srdce (žilní gymnastika).

Tyto cviky je ideální provádět v situacích, kdy dlouho stojíte nebo sedíte na jednom místě a cítíte, že krev stagnuje v žilách dolních končetin. Samotné cvičení by mělo přinášet nohám úlevu, proto cvičte tak dlouho a často, jak vám to je příjemné. 

CVIČENÍ VSEDĚ
CVIČENÍ VESTOJE
CVIČENÍ VLEŽE

Cvičení vsedě

1. Vsedě se střídavě opírejte o špičky a o paty.

2. Posaďte se pohodlně na židli a jednu nohu zvedněte kousek nad zem. Ohýbejte ji v kotníku, střídavě přitahujte a odtahujte špičku. Opakujte alespoň 10x, poté vyměňte nohy.

3. Opřete si nohy o měkkou balanční čočku a střídavě se opírejte o paty a o špičky.

4. Posaďte se pohodlně, dejte na zem míček a položte na něj chodidlo. Míček koulejte pod chodidlem do kroužku a masírujte si plosky nohou. Opakujte i druhou nohou.

5. Ve stejné pozici přejíždějte chodidlem po míčku a posunujte jej od sebe a k sobě. Pohyb vychází z kolene. Opakujte u obou nohou 10x.
6. Vsedě s nataženými končetinami stlačujte míček umístěný mezi kotníky.
7. Ve stejné pozici kružte 10x nohou v kotníku. Prostřídejte obě nohy.
8. Posaďte se do sedu „nohu přes nohu“. Propněte špičku horní nohy, protáhněte chodidlo do délky a tlačte prsty od sebe, aby vytvořily tvar vějíře. Takto vytvoříte dojem velké nohy. Poté povolte, přitáhněte špičku a prsty stáhněte co nejvíc k chodidlu. Takto vytvoříte dojem malé nohy. Opakujte 10× u obou nohou. 

Cvičení vestoje

9. Choďte střídavě po patách a po špičkách.
9. Choďte střídavě po patách a po špičkách.
10. Vytáhněte se na špičky, přenášejte váhu postupně ze špiček na paty a zpátky (houpavý pohyb).
11. Choďte střídavě po vnitřních a vnějších hranách chodidla.
12. Sešlapujte špičkou malý míč či měkkou podložku, přičemž pata zůstává po celou dobu opřená o zem a nezvedá se. 
13. Vleže s nataženými končetinami a propnutými špičkami střídavě kružte nohama v kotníku, nejdříve jedním, pak opačným směrem. V každém směru proveďte cvik 10krát.
14. Vleže kmitejte končetinami jako při stříhání nůžek. Opakujte 15 až 20krát.
15. Vleže zvedněte obě končetiny a střídavě krčte a natahujte prsty u nohou.
16. Vleže napodobujte jízdu na kole, propínejte končetiny a opakujte 15 až 20krát.

Nohy je potřeba mít neustále v pohybu, proto odborníci doporučují přidat k těmto cvikům i nějakou další aktivitu. Pro pacienty s bolestí a otoky nohou, s křečovými žilami nebo metličkami a dalšími projevy žilního onemocnění jsou nejlepší dlouhé procházky. Vhodné je i plavání, cyklistika, jóga i některé tance a další. Naopak některé pohybové aktivity nejsou při onemocnění žil vhodné. Mezi takové patří například silové sporty. Pokud si nejste jistí, zeptejte se svého praktického lékaře nebo našich odborníků online.