Při nesprávné funkci lymfatického systému může vzniknout otok – lymfedém. Nejčastěji postihuje nohy a negativně ovlivňuje kvalitu života. Při nesprávné funkci lymfatického systému může vzniknout otok – lymfedém. Nejčastěji postihuje nohy a negativně ovlivňuje kvalitu života.

Lymfedém - proč vzniká a jak jej poznáme?

01.04.2022

Lymfedém představuje poměrně časté onemocnění, jedná se o otok, který vzniká při nesprávné funkci mízního systému (lymfatického systému) a při špatném odbourávání bílkovin v podkoží. Lymfedém většinou postihuje končetiny, vzácněji jej pozorujeme i v oblasti genitálu, obličeje, krku, břicha a hrudníku.

Lymfedém je chronické onemocnění významně ovlivňující kvalitu života pacientů. Může vést k poruchám hybnosti, bolesti, narušuje aktivity běžného života (výběr obuvi, šatstva), negativně ovlivňuje i sociální a pracovní zařazení pacientů a v neposlední řadě i jejich psychiku. Kromě kvality života pacientů je velmi často narušena i kvalita života jejich blízkých.

Jak je poznáme?
Lymfedém je bledý a nebolestivý otok, který může postihovat kteroukoliv část těla. Zpočátku je otok většinou měkký, při minutovém tlaku prstem lze vytlačit důlek. Toto stadium, tzv. pitting lymfedém, však poměrně brzy přechází v typický klinický obraz tuhého otoku s vazivovou přestavbou podkoží. Otoky jsou vždy asymetrické, jedno nebo oboustranné. I když některé typy lymfedému postihují většinou obě končetiny, nebývá rozsah postižení stejný. Zvláště těžké otoky mohou tvořit kožní převisy a deformity – elefantiázu (tzv. sloní noha).

Primární lymfedém se šíří od okrajových oblastí směrem vzhůru. První známky otoku jsou na končetinách v oblasti prstů, pozitivní je Stemmerovo znamení (nemožnost utvořit kožní řasu na 2. prstu). Otok se šíří postupně vzhůru a může postihnout celou končetinu. Nejčastěji postihuje dolní končetiny, může být i na horní končetině nebo v obličeji.

Sekundární lymfedém začíná pod překážkou (místem poškození mízního systému) a podél toku lymfy se šíří směrem k periferii. Například otok po operaci pro nádor prsu s odstraněním uzlin v oblasti podpaží a radioterapii se šíří od podpaží na paži a poté dál na předloktí a ruku a druhým směrem toku lymfy od podpaží na zevní stranu hrudníku, záda a hrudník.

Dlouhotrvající lymfedém může být provázen některými kožními příznaky – suchostí kůže, bradavičnatými změnami na kůži, zvýrazněním kožní struktury, snížením růstu ochlupení, změnami nehtových plotének a tvorbou drobných puchýřků až únikem mízy z kůže.

Když lymfatický systém nefunguje
Příčinou rozvoje lymfatického otoku může být vrozená vývojová porucha mízního systému (primární lymfedém) nebo získaná porucha mízního systému (sekundární lymfedém).

Primární lymfedém je tedy podmíněn vrozenou poruchou mízního systému – nejčastěji nedostatkem počtu lymfatických cév, méně obvyklý je výskyt hyperplazie mízních cév a vrozená fibróza (vazivové změny) lymfatických uzlin. V některých případech může být primární lymfedém geneticky podmíněný (dědičný typ lymfedému). Tento typ otoku se může objevit kdykoliv během života. Jeho vznik je závislý na celé řadě faktorů jako jsou stupeň postižení mízního systému, funkce žilního systému, hormonální výkyvy, hladiny bílkoviny v krvi a podkoží a další. 

Sekundární lymfedém vzniká v důsledku postižení mízního systému ze známé příčiny. Nejčastější příčinou rozvoje tohoto typu otoku je infekce mízních cév a podkoží. Celosvětově je nejčastější parazitární infekce Wucheria bacrofti, u nás se tento typ infekce nevyskytuje. Běžně se ale setkáváme s lymfedémem po proběhlé růži (erysipelu).

Velkou skupinu lymfedémů tvoří poúrazové otoky. Méně často se setkáváme s otoky pooperačními – nejčastěji po cévně rekonstrukčních operacích v oblasti dolních končetin, odstranění uzlin v oblasti třísel a podpaží, po chirurgických zákrocích při nádorech hlavy a krku, méně často po operacích křečových žil. Častější příčinou manifestace lymfedému může být radioterapie v rámci léčby nádorových onemocnění – poradiační lymfedém. Poměrně zřídka se setkáváme s maligním lymfedémem, který se rozvíjí v důsledku útlaku mízních cév nádorem nebo metastázami.
V některých případech se může na manifestaci lymfedému spolupodílet více příčin – kombinovaný typ lymfedému.

Včasná léčba lymfedému 
Při podezření na lymfedém by měl pacient být včas odeslán na specializované pracoviště k potvrzení diagnózy a zahájení včasné a správné léčby.