Při léčbě otoků nohou se používají kompresní punčochy a bandáže. Při léčbě otoků nohou se používají kompresní punčochy a bandáže.

Otoky nohou při onemocnění žilního systému a jejich léčba

08.07.2022

Otoky nohou, které provázejí chronické žilní onemocnění, jsou nejčastějším typem otoků, se kterým se setkáváme na dolních končetinách (90 %). Patří mezi nejčastější klinické projevy selhávání funkce žilního systému a mohou se vyskytovat ve všech stadiích tohoto onemocnění.

Na oteklé nohy žilního původu si pacienti nejčastěji stěžují odpoledne a na večer. Otoky jsou minimální ráno a mají výraznou tendenci k ústupu po uvedení dolních končetin do zvýšené polohy. Mají tendenci projevovat se nebo zhoršovat působením tepla, ať již v letním počasí, po horkých koupelích nebo při delším stání zejména na podlahovém vytápění. Mohou být na obou končetinách i na jedné.

Jak léčit oteklé nohy? 
Otok se u chronického žilního onemocnění vyskytuje už od počátečních známek této choroby a jeho včasná léčba venofarmaky a kompresní terapií může zabránit dalšímu postupu. Nedílnou součástí léčebného procesu je i dodržování režimových opatření – vyvarovat se dlouhodobému sezení a stání, působení nadměrného tepla, pravidelně cvičit k posílení žilně-svalové pumpy, pravidelně polohovat končetiny, věnovat se vhodným sportovním aktivitám (plavání, nordic-walking, jízda na kole), pravidelně krátkodobě sprchovat končetiny chladnou vodou, pečovat o pravidelnou stolici, volit vhodný oděv a obuv.

Otok se při chronickém žilním onemocnění rozvíjí postupně. Jeho léčba se v různých stadiích mírně liší.

1. stadium – latentní (skrytý) otok 
Pacient v tomto období pozoruje různé subjektivní příznaky, jako je pocit tíhy, únavy a napětí v nohách, které se postupně zhoršují během dne. Po zvýšené poloze končetin dochází k úlevě či vymizení potíží. Příznaky se mohou projevovat denně nebo jen pokud zapůsobí zhoršující činitel (teplo, delší sezení a stání apod.). V této fázi ještě není otok nohou viditelný.

Léčba v prvním stadiu
V této fázi se velmi dobře osvědčují léky ovlivňující žilní otok (venofarmaka), v kombinaci s nošením podpůrných stahovacích punčoch nebo elastických kompresních punčoch I. – II. kompresní třídy. Aplikace komprese většinou dostačuje pouze na období delšího sezení a stání, není nutná celodenně. 

2. stadium – flebedém (flebolymfodynamická nedostatečnost)
V tomto stadiu se otok rozvíjí už během dne a je viditelný a hmatatelný. Nejčastěji bývá v oblasti kolem kotníků i na bércích. Otok bývá vždy nesouměrný, měkký, oboustranný nebo jednostranný. Po minutovém tlaku do místa otoku přetrvává důlek – pozitivní „pitting test“. Po polohování končetin dochází ke zlepšení nebo úplnému ústupu potíží. Podle rozsahu a délky trvání otoku během dne můžeme hodnotit závažnost tohoto stadia jako mírnou (otok se objeví kolem kotníků jen navečer), středně závažnou (otok je i nad kotníkem již odpoledne) a těžkou (otoky jsou kolem kotníků i nad kotníky. Objevují se již ráno, omezují každodenní aktivitu a vyžadují polohování končetin i během dne).

Léčba v druhém stadiu
Základem léčby otoků v tomto stadiu je každodenní a důsledné nošení elastických kompresních punčoch alespoň II. kompresní třídy. Je-li otok rozsáhlejší, je lépe zpočátku léčby aplikovat kompres bandáž a k nošení kompresní punčochy přistoupit až po redukci otoku. Stejně jako v 1. stadiu je přínosná aplikace léků příznivě ovlivňujících ústup otoků (venofarmaka) a pravidelné dodržování režimových opatření.

3. stadium – flebolymfedém (flebolymfostatická nedostatečnost)
V pokročilých stadiích žilního onemocnění dochází velmi často k rozvoji nevratného žilního otoku, který nevymizí ani po delším polohování končetin. Otok vzniká v důsledku těžkého postižení nejen žilního, ale i lymfatického systému. Jedná se otok tuhý, objevuje se nejen kolem kotníků a na bérci, ale i na nártu a může postihovat i prsty. Na kůži v těchto stadiích otoků často pozorujeme i zvýšenou pigmentaci kůže, ztenčení nebo naopak až bradavičnaté zbytnění pokožky, tendenci ke zvýšené suchosti kůže až tvorbě ekzémů, někdy i bércový vřed.

Léčba ve třetím stadiu
Otoky tohoto stadia patří již do péče specializovaných ambulancí. Vzhledem k pokročilému postižení žilního a s ním souvisejícího lymfatického systému je nutná každodenní celoživotní důsledná léčba. 
Jejím základem je pravidelná komprese bandáží (lépe vícevrstevnou) nebo elastickou kompresní punčochou II. – III. kompresní třídy. Vhodná je aplikace lymfodrenáže (manuální a/nebo přístrojové) a pravidelné cvičení. I v tomto stadiu je popsán účinek některých léků na ústup otoku. Dodržování režimových opatření je nadále nedílnou součástí léčby otoků tohoto stadia.