Hemoroidální onemocnění může být nepříjemné i bolestivé. Vyšetření konečníku a hemoroidů ale ne. Přečtěte si nové šetrné ambulantní metody. Hemoroidální onemocnění může být nepříjemné i bolestivé. Vyšetření konečníku a hemoroidů ale ne. Přečtěte si nové šetrné ambulantní metody.

Současné možnosti bezbolestné ambulantní léčby hemoroidálního onemocnění

06.03.2023 / MUDr. MARTIN KOUDA

V podvědomí populace přetrvává přesvědčení, že jak mohou být nepříjemné, někdy až bolestivé projevy samotného hemoroidálního onemocnění, jsou takové i léčebné zákroky, kterými se hemoroidy ošetřují. Během posledních let však byly vyvinuty metody, které s sebou nepřinášejí výraznější bolestivý zážitek, a navíc jsou prováděny ambulantně – tzv. „na počkání“. Nevyžadují pracovní neschopnost nebo jiná režimová opatření a mají vysokou léčebnou efektivitu.

Společným jmenovatelem všech těchto metod je jejich aplikace v místě, které se nachází uvnitř řitního kanálu, kde se nevyskytují nervová zakončení pro vedení bolesti. Jsou zde jen nervová zakončení, díky nimž vnímáme tlak a které nám zprostředkovávají pocit naplněného konečníku před vyprázdněním. Ošetření tak není bolestivé, pouze tlakově nepříjemné (jako výraznější nutkání na stolici). K jejich provedení je nezbytné zasunout anoskop (tubus s osvětlením) do řitního kanálu a vyhledat místo nad hemoroidálním uzlem, kde se provede uzávěr jeho vyživujících cév. Tím docílíme toho, že hemoroidální uzel není plněn přitékající krví a zanikne.

Ošetření impulsním proudem přístrojem Hemoron

Spočívá v bezbolestné aplikaci tohoto proudu do hemoroidálního uzlu uvnitř řitního kanálu. Zákrok se provádí v poloze na levém boku s pokrčenými dolními končetinami, kdy ošetřující lékař zavede do řitního kanálu anoskop s výřezem, do kterého se vyklene ošetřovaný uzel.

Začne se tím, že se dvě elektrody milimetrového průměru přiloží k cévám vyživujících hemoroidální uzel. Intenzita proudu se nastaví tak, aby pacient vnímal jen tlak zavedeného anoskopu, nikoliv bolest. Podle dosažené intenzity proudu se spočítá délka aplikace potřebná k uzávěru vyživujících cév. Principem je vytvoření „uzávěrů“ uvnitř cév na podkladě elektrolyticko-chemické reakce navozené průchodem monofázického proudu. Tento proces je doprovázen tvořením obláčku pěny nad přiloženými elektrodami, což kontroluje ošetřující lékař. 

Nejedná se tedy o termické poškozování uzlu, nevzniká jizvení ani defekty na sliznici. Většinou se takto ošetřují tři lokalizace hemoroidálních uzlů, každá po dobu cca 5-7 minut. Lokalizace se nachází uvnitř řitního kanálu v pozici III, VII a XI – jako podle ciferníku hodin, když pacient leží na zádech. V těchto pozicích se totiž anatomicky nacházejí právě hlavní přívodné hemoroidální cévy.

Výhodou této metody je možnost regulace intenzity proudu na bezbolestnou mez aplikace. Pokud je ale z důvodů nepříjemných pocitů (štípání, mravenčení) nutné snížit intenzitu proudu, pro dosažení potřebného výsledku se pak prodlužuje čas působení proudu. U hemoroidálních onemocnění vyššího stupně je nutné zákrok opakovat, což lze chápat jako určitou nevýhodu této metody.

Léčba aplikací generovaného monofázického impulzního proudu přístrojem Hemoron

Ošetření podvazem hemoroidálních tepen pod kontrolou ultrazvuku (metoda DG-HAL)

Tato metoda spočívá v podvazu přívodné vyživující hemoroidální tepny nad uzlem, a to po jejím vyhledání ultrazvukovým čidlem, které je součástí anoskopu, jímž se ošetření provádí. Anoskop má v blízkosti čidla malé okénko, kterým se provádí uzávěr identifikované hemoroidální tepny stehem. Tak dojde k podvazu přívodné tepny. Hemoroidální uzel regreduje – zmenší se, zvazivovatí a zanikne.

Ošetření je vhodné pro hemoroidální onemocnění I. a II. stupně. Při onemocnění stupně III.-IV. se přistupuje k modifikaci HAL-RAR. Zmíněný vysoký podvaz hemoroidální tepny se kombinuje s metodou Recto Anal Repair (RAR, rekto-anální korekcí), kdy se od podvazu přívodné tepny provede fixace vyhřezávající hemoroidální tkáně stehem zpět dovnitř řitního kanálu.

Metoda DG HAL i modifikace HAL-RAR se provádějí v poloze ošetřovaného na zádech (jako na gynekologii) a jsou více nepříjemné a časově náročnější než ostatní zmiňované metody. Proto jsou většinou aplikovány v takzvané analgosedaci (podání léku na utlumení bolestivosti a vnímání) a při místním znecitlivění. Některá pracoviště vzhledem k většímu rozsahu zákroku ošetřují pacienty metodou HAL-RAR za jednodenní hospitalizace v rámci pracovišť tzv. jednodenní chirurgie.

Ošetření metodou ultrazvukem kontrolovaného podvazu hemoroidální tepny (DG HAL metoda)

Ošetření uzávěrem přívodných hemoroidálních tepen laserem po vyhledání ultrazvukem (metoda HeLP HALO)

V ČR je tato metoda zavedena od začátku roku 2011. Principem je vyhledání přívodné hemoroidální tepny vysoko nad hemoroidálním uzlem pomocí ultrazvukové sondy zavedeným speciálním proktoskopem. Následně dojde k uzávěru tepny pomocí impulsu laserového paprsku s přesně definovanými parametry, určenými pro tento zákrok.

Výkon se provádí v poloze na zádech (gynekologické) a postupným otáčením proktoskopu uvnitř řitního kanálu. Tak lze identifikovat všechny přívodné hemoroidální tepny i jejich větvení a tyto pak cíleně uzavřít. Ultrazvuková sonda navíc umožňuje přesně sledovat, kdy pod uzávěrem tepny vymizí signál průtoku krve do hemoroidálního uzlu, a tím kontrolovat efektivitu zákroku. Po ošetření vznikají nad uzavřenými tepnami terčíky o průměru 2 mm, které se přibližně do týdne odloučí a zahojí.

Zákrok je komfortní, nevyžaduje žádnou analgesii a trvá asi 20 minut. Vykazuje výborné okamžité i dlouhodobé výsledky a je vhodný pro hemoroidální onemocnění I.-III. stupně.

Laserové ošetření s Dopplerovskou navigací metodou Help-HALO