Lymfedém v dětském věku

Projevy lymfatického otoku u dětí častěji souvisejí s vrozenou poruchou mízního systému, v některých případech se jedná o lymfedém geneticky podmíněný. Tento typ otoku se může projevit krátce po narození, většinou se však manifestuje v období puberty. Nejčastěji postihuje dolní končetiny, vzácněji se však může projevit i na končetinách horních a v obličeji. Otok v oblasti končetin nenápadně začíná na prstech a postupně se šiří vzhůru. Zpočátku může být měkký, poměrně rychle se však mění v tuhý, bledý, nebolestivý otok.

Méně často se však můžeme i u dětí setkat s otoky, které se objeví ze známé příčiny. Poškození mízního systému v dětském věku vzniká nejčastěji vinou úrazu, spojeného se znehybněním končetiny nebo pohmožděním podkoží (např. údery a nárazy při sportu). Vzácněji se může lymfedém objevit po ozařování, operaci nebo v souvislosti s revmatickým onemocněním. Výše uvedené příčiny představují překážku, která blokuje odtok mízy z níže uložených částí těla. Např. po prodělaném ozařování v oblasti třísla se otok nejdříve objeví v oblasti pod tříslem a postupně se může rozšířit přes stehno, bérce až k prstům.

imgV případě rozvoje lymfedému zajistíme co nejdříve řádné vyšetření, snažíme se vypátrat event. příčinu vzniku otoku. Při podezření na lymfatický otok je vhodné doporučit lymfoscintigrafické vyšetření. To je schopné s vysokou pravděpodobností odhalit poruchu vývoje a funkce mízního systému, lze jej provést již v dětském věku.
Pro vyslovení diagnózy „lymfedém“ je nutné komplexně zvážit všechna data získaná o chorobě a zdravotním, psychickém a sociálním stavu dítěte, vzhledu onemocnění a výsledku lymfoscintigrafie.

I léčba lymfedému v dětském věku je zaměřena na stimulaci toku lymfy a redukci otoku technikou komplexní protiotokové léčby, tj. kombinací manuální (a/nebo přístrojové) lymfodrenáže, komprese a cvičení. Nedílnou součástí péče o nemocné s lymfedémem je důsledná péče o kůži a prevence infekcí podkoží.

V případě manifestace lymfedému v dětském věku se většinou jedná o závažné typy otoků, u kterých je nutná každodenní intenzivní terapie. Léčbu se snažíme zahájit co nejdříve, abychom zamezili dalšímu zhoršení onemocnění. Léčba má většinou čtyřtýdenní intenzivní část, během níž se nemocné dítě ošetřuje denně. Během této intenzivní léčby současně provádíme edukaci rodičů v technice manuální lymfodrenáže, kontrolujeme jejich zručnost v provádění ošetření a aplikaci kompresivní bandáže.

Rodiče často využívají možnost natočení videozáznamu ošetření s následným tréninkem techniky doma. Zvláště u malých dětí je nutná častá kontrola kompresivní bandáže, v případě shrnutí obvazu nebo při zaškrcení je riziko zhoršení lymfedému a vzniku otlakových změn kůže. Po intenzivní léčbě nastupuje fáze udržovací terapie. Vzhledem k trvalému postižení mízního systému je vhodná pravidelná každodenní terapie. Rodiče tedy doma provádějí denně manuální lymfodrenáž, v indikovaných případech je možné dítěti předepsat domů přístroj pro léčbu otoků. Dítě doma denně nosí kompresivní bandáž nebo punčochu, cvičí a je zabezpečena pravidelná péče o kůži.

Naším cílem je získat motivovaného pacienta, v útlém dětském věku pak zvláště motivované rodiče, kteří budou schopni dle doporučení provádět každodenní léčbu a úzce spolupracovat s ošetřujícím personálem. Je potřeba si uvědomit, že v raném dětském věku je dítě zcela závislé na péči rodičů a výsledky léčby výrazně ovlivňuje ochota rodičů spolupracovat na každodenní terapii. Samozřejmě se postupně snažíme dítě aktivně zapojovat do léčebného procesu. Nejdříve jsou děti schopny zvládnout cvičení pod dohledem rodičů, v předškolním věku již většinou nečiní problém správná aplikace kompresivního návleku

. V období puberty je vhodné začít s edukací dítěte v technice jednoduchého samoošetření (autolymfodrenáže), v obsluze přístroje pro léčbu otoků a technice aplikace bandáže. V tomto období již dítě bývá většinou samostatné a v případě nutnosti je schopné provést jednoduché denní ošetření.
Základní snahou v léčbě lymfedému všech věkových kategorií by měla být možnost zachovat rovnováhu mezi dostatečným ošeřením na straně jedné a dostatečnou kvalitou života na straně druhé.

Otázky:

l. Vrozený lymfatický otok se manifestuje:
a) ihned po narození
b) v období puberty
c) někdy po narození, častěji v období puberty

2. Získaný lymfatický otok se v dětském věku:
a) vyskytuje častěji než otok vrozený
b) vyskytuje, ale pouze zřídka
c) nevyskytuje

3. Léčbu lymfatického otoku v dětském věku zahájíme:
a) až je dítě schopné aktivní spolupráce
b) jen pokud se otok výrazněji zhoršuje, jinak vyčkáme do dospělosti
c) co nejdříve

4. Úspěch léčby lymfedému v dětském věku závisí na:
a) správném a pravidelném ošetření na specializovaném pracovišti i v domácím prostředí
b) na správném a pravidelném ošetření v domácím prostředí
c) na správném a pravidelném ošetření na specializovaném pracovišti

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

NEWSLETTER
PARTNEŘI