Trombóza probíhá nejčastěji jako netypická bolest končetiny. Tuto bolest pacienti přisuzují prodělané námaze, popřípadě i změnám počasí. Trombóza probíhá nejčastěji jako netypická bolest končetiny. Tuto bolest pacienti přisuzují prodělané námaze, popřípadě i změnám počasí.

Jak se pozná žilní trombóza?

25.07.2022

Žilní trombóza je doslova „strašákem“ mnoha lidí, kteří překročili 50. rok života. A není se čemu divit. Vždyť právě trombóza má v našich podmínkách na svědomí vysoký počet úmrtí. Zároveň je toto onemocnění záludné i v tom, že se ve velké většině případů neprojevuje příliš dramatickými příznaky.

V určitých situacích může v cévách dojít k procesu srážení krve, pro který se v medicíně používá název trombóza. Uvolnění trombu (krevní sraženiny) může způsobit plicní embolii. Jestliže se žilní trombóza objeví, musí být neodkladně léčena. V opačném případě hrozí uvolnění trombu, které může způsobit i okamžitou smrt.

Příčiny vzniku trombózy
Jsou popsány tři základní příčiny trombózy. Jednak je to zvýšená srážlivost krve, dále zpomalení krevního toku a také poškození cévní stěny. K situacím, při kterých je zvýšená pravděpodobnost rozvoje trombózy, počítáme obezitu, poúrazové stavy. Dále je vyšší nebezpečí vzniku trombózy při nepohyblivosti v důsledku dlouhodobého upoutání na lůžko, po chirurgických výkonech a často jsou příčinou také onkologická onemocnění. Navíc u těch, kteří již jednou trombózu prodělali, je podstatně vyšší riziko jejího opakování.

Projevy trombózy
Trombóza probíhá nejčastěji jako netypická bolest končetiny s otokem. Není vzácností, že tuto bolest pacienti přisuzují prodělané námaze, popřípadě i změnám počasí. Mezi hlavní příznaky patří pocit tlaku v postižené končetině, dále otok končetiny a její bolestivost. Postižená končetina může také změnit barvu a podkožní viditelné žíly bývají více naplněny. 

Při zánětu povrchových žil (tromboflebitidě) bývá postižené místo zarudlé, na pohmat bolestivé a často dochází k jeho zatvrdnutí. Důležité je vědět, že ani při zánětu povrchových žil postižená končetina nemusí otékat. Při trombóze hlubokých žil (flebotrombóze) je končetina většinou oteklá, velmi bolestivá a bolest zesiluje především po plném došlápnutí. Postižená končetina také může mít namodralou barvu. 

Trombóza je velice zrádná obzvláště u ležících pacientů, může totiž vzniknout bez výraznějších varovných obtíží a následně se může projevit až plicní embolií. Pokud není trombóza odborně léčena, může vedle plicní embolie postupně dojít i k rozvoji chronických forem žilního onemocnění, z nichž nejzávažnějším stavem je bércový vřed. 

Projevy plicní embolie
Plicní embolii často způsobují i trombózy, které mají bezbolestný průběh. U plicní embolie může být jedním z příznaků kašel, dále dušnost či bolest na hrudi, ale u pacienta může dojít i k vykašlávání krve nebo k rozvoji šoku. 
Platí, že čím blíže k srdci je trombóza lokalizována, tím je riziko embolie vyšší. Nemocný, který je postižený lehčí formou plicní embolie, na tuto diagnózu často vůbec nepomyslí a původ jeho obtíží bývá často objasněn až při odborném vyšetření.
 
Co dělat při podezření na trombózu
Při podezření na trombózu je nutné neodkladné vyšetření lékařem. Pacient by se při transportu měl co možná nejméně hýbat. Pohyb zvyšuje riziko utržení krevní sraženiny. Po vyšetření a stanovení závažnosti diagnózy určí lékař možnosti pohybového režimu. Jestliže se jedná o projevy těžké formy plicní embolie, které jsou provázeny výraznou dušností, vykašláváním krve a srdečním selháváním, je bezpodmínečně nutné okamžitě přivolat rychlou záchrannou pomoc. V tomto případě platí pravidlo, že čím dříve se dostane pacientovi odborné pomoci, tím menší následky ponese. Léčba trombózy patří výhradně do rukou specializovaných lékařů.