Bércové vředy jsou otevřené a obtížně se hojící rány. Nejčastěji bývá příčinou vzniku nedostatečná funkce žil. Jak a čím podpořit léčbu? Bércové vředy jsou otevřené a obtížně se hojící rány. Nejčastěji bývá příčinou vzniku nedostatečná funkce žil. Jak a čím podpořit léčbu?

Praktické rady pro pacienty s obtížně se hojící ránou

11.10.2023 / MUDr. JÚLIA ČERNOHORSKÁ, Ph.D.

Bércové vředy jsou otevřené obvykle dlouhodobě a obtížně se hojící rány. Nejčastěji bývá příčinou jejich vzniku nedostatečná funkce žil, která se v posledním stadiu chronického žilního onemocnění projevuje právě bércovým vředem. Může jít ale také o následek přetížení srdce nebo o jinou příčinu.

Přinášíme vám praktické rady, které pomohou s péčí o bércové vředy a jiné nehojící se rány. 

Nejdůležitější je zjistit, proč rána vznikla, protože od toho se odvíjí správný postup ošetření. Rány mohou vzniknout z důvodu nedostatečné funkce žil, tepen, ale také z důvodu přetížení srdce, nebo lymfatického systému. Může se také jednat o nádor nebo jiné onemocnění. Proto by měl každou ránu vyšetřit lékař – praktický lékař, chirurg dermatolog nebo lékař na ambulanci hojení ran.  

Léčba bércových vředů a nehojících se ran patří do rukou odborníka 

Léčba musí být vždy komplexní, racionální a odborná. O správné léčbě musí rozhodnout lékař, doporučit vhodný postup, kterému rozumíte, a se kterým souhlasíte.  

O nehojící se ránu a bércový vřed pečujte 

Lokální péče o ránu svá pravidla. Důležité je ránu a okolí očistit, proto je možné ránu sprchovat, zbavit nečistot, cíleně ošetřit spodinu rány a také okolní kůži, oživit okraje rány a až poté je možné aplikovat vybraný materiál. Těmto krokům se souhrnně říká „hygiena rány“ a měl by je provádět specialista (lékař/sestra). V dnešní době používáme prostředky pro vlhké hojení, jejich výběr a aplikace se řídí specifickými pravidly. Na tuto léčbu má každý pacient nárok. O pravidlech předepisování těchto prostředků vás poučí lékař, který o ránu pečuje. Péče o dlouhodobě se nehojící ránu je specifická a patří do rukou specialistů. V domácím prostředí jsou to ideálně sestry z agentur domácí péče (ADP). O nejbližší ADP se informujte u svého praktického lékaře.   

Pohyb podporuje hojení ran 

Vpřípadě ran vznikajících na podkladě omezené funkce žil je důležité zajistit tok krve směrem z dolních končetin k srdci a zároveň nepřetěžovat žilní systém. Vhodná je chůze, plavání, jízda na kole, pilates nebo cvičení jógy. Nevhodné je zvedat těžké věci nebo činky. Máte-li ránu žilního původu, je nutné při pohybu nosit kompresní punčochy, které vám doporučí lékař.  

Přemýšlejte o tom, co jíte a pijete 

Možná znáte rčení Jste to, co jíte. A to platí i v hojení ran. Pro podporu hojení ran je důležitá zdravá a pestrá strava. Vyhýbat byste se měli tučným, sladkým, zahuštěným jídlům, konzervovaným potravinám, sladkým nápojům. Vhodné je denně jíst syrovou i vařenou zeleninu, alespoň jednou denně mít porci ovoce, přijímat dostatek bílkovin. Nevhodná strava významně ovlivňuje hojení ran. Tipy, rady a recepty najdete např. v knize Z. Kala Grofová: Dieta na podporu hojení ran, nakladatelství Kosmas. Pokud jste diabetik, je nutné dodržovat diabetickou dietu.  

Psychické naladění hraje nezastupitelnou roli 

Pochopení toho, co se vám děje, proč rána vznikla a co pro její zhojení můžete udělat, je nesmírně důležité. Váš pozitivní postoj v tomto procesu je klíčový, takže pokud budete respektovat doporučená režimová opatření, doporučenou léčbu, budete dostatečně spát, budete mít pestrou stravu, neomezíte kontakty s přáteli, rodinou, budete se snažit hýbat a zajímat se o okolní dění a budete se v životě radovat z maličkostí, je to nejlepší cesta k uzdravení. Máte-li problémy se spánkem, často se budíte, míváte špatnou až pesimistickou náladu, cítíte únavu, nechuť k aktivitám a setkávání se s lidmi, může se jednat o vážnější psychický problém. Svěřte se s těmito pocity ošetřujícímu lékaři a sestřičkám z ADP, pomohou vám. 

Rána je součástí vašeho těla 

Vaše tělo vnímejte jako celek, jehož součástí je i rána, není to izolovaný jev. Proces hojení ovlivňují také všechny nemoci a léky, které užíváte. Pokud máte ránu, která vznikla na podkladu onemocnění žil, měli byste užívat lék pro zlepšení funkce žilního systému, který má také pozitivní vliv na hojení ran. Informujte se u svého praktického lékaře nebo lékaře odpovídajícího za léčbu vaší rány. Vyjmenujte lékaři všechny léky a doplňky stravy, které užíváte, aby mohl zhodnotit jejich vliv na hojení rány.  

Hygiena na prvním místě 

Pokud pečujete o ránu vlastní nebo někoho jiného, vždy používejte rukavice. Není to projev toho, že se rány nebo člověka štítíte. Jde o vaši i pacientovu ochranu, protože na kůži máte obrovské množství bakterií. Ty se při ošetření mohou dostat do rány nebo si je můžete přenést do prostředí, ve kterém žijete, a to může být zdrojem vašich vlastních problémů nebo udržování zánětu v ráně a stagnace hojení.  

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Z PRAXE:  

Objevila se mi na bércích rána/rány, co mám dělat?  

Obraťte se na svého praktického lékaře nebo nejbližší ambulanci hojení ran, nesnažte se ránu léčit sám.  

Je možné dlouhodobě se nehojící ránu sprchovat?  

O tom, jak provádět hygienu rány a jak o ni pečovat, se poraďte se svým lékařem z ambulance hojení ran. Obecně je důležité z rány odstranit nečistoty, zbytky materiálů používaných k ošetření, bakterie, které v ráně běžně žijí, až poté bude léčba účinná. Sprchování proudem čisté vody je pro ránu obecně prospěšné. Při sprchování a jakémkoliv ošetřování vždy používejte rukavice.  

Co mám dělat, když rána hodně „teče“?  

Nadměrný exsudát (tekutina) z rány může být projevem interních nemocí nebo infekce v ráně. Nesnažte se tento problém řešit sám, za pomoci různých savých materiálů nebo použitím plen, ale obraťte se co nejdříve na praktického lékaře nejbližší chirurgickou, kožní ambulanci nebo ambulanci hojení ran. Důležité je zjistit příčinu, která způsobuje sekreci z rány a obvykle i přítomný otok.