Bércový vřed: Mýty, na které při léčbě raději zapomeňte

Bércové vředy mají pověst onemocnění, které se těžko léčí a naopak se rádo vrací. To je bohužel pravda. Na druhou stranu se o nich a jejich léčbě stále udržuje mezi lidmi spousta mýtů, které pravdivé nejsou.

I když bércové vředy stále patří k problematickým nemocem, současná medicína nabízí mnohem větší škálu léčebných prostředků, které vedou k zahojení a vyléčení mnohem účinněji a častěji, než tomu bývalo za našich babiček.

Nejdřív je nutné stanovit příčinu

Především je třeba, aby odborník stanovil původ bércových vředů, od něhož se pak terapie odvíjí. Nejčastější příčinou bývá chronická žilní nedostatečnost, která bývá často dědičná. Proto je třeba začít s léčbou v širším měřítku, ne pouze řešit lokální problém na kůži a podkoží dolních končetin. Tato léčba zahrnuje podávání venofarmak, které pozitivně ovlivňují stav žilního systému, a důsledné používání kompresivních prostředků – obinadel, stahovacích podkolenek, punčoch či návleků, které rovněž podpoří funkci žil. Léčba zevní kompresí je totiž základem konzervativní léčby bércových vředů a je nesmyslem ji z jakýchkoliv důvodů odmítat.

Pacienti s bércovým vředem žilního původu obvykle zároveň trpí i křečovými žilami. V tom případě je řešení poměrně snadné – po odstranění křečových žil se zmizí příčina onemocnění a bércový vřed se obvykle brzy zahojí. Pokud pak pacient dodržuje preventivní opatření, lze předpokládat, že problém se nebude opakovat. 

Nejvíce však lidé chybují při domácím ošetřování místa postiženého bércovým vředem. Podívejme se postupně na tyto mýty, které prodlužují a zhoršují vyhlídky na úspěšné vyléčení.

Co pomohlo jednomu, pomůže i mně

U každého pacienta se v různých fázích hojení střídají různé prostředky. Jejich výběr se řídí podle charakter spodiny vředu (intenzity mokvání, hloubky rány, povlaků) a změn v okolí. Proto musí odborný lékař posoudit každý případ individuálně. Co pomohlo jednomu, u jiného jedince nemusí fungovat.

Masti je nutné dát co nejvíc

Bez klasických mastí se léčba bércových vředů obvykle neobejde ani dnes. Rozhodně však neplatí, že čím více, tím lépe. Nadbytečné množství masti se tlakem obvazu dostává do okolí, kde kůži dráždí, a způsobuje další nežádoucí reakce. Množství masti musí být přiměřené velikosti, hloubce a mokvání rány.

Materiálem je nutné šetřit

Opačný problém vyvstává při používání moderních obvazových prostředků. Lidé mokrým krytím zbytečně šetří, ačkoliv mají být aplikovány v dostatečné velikosti, tj. alespoň s dvoucentimetrovým přesahem okolo rány. Dostatečný rozměr je nutný i při používání sekundárního krytí (gázové čtverce, hydrofilní a kompresivní obvazy), aby sekret nemohl prosakovat, protože pak zaschne a přilepí se ke spodině vředu. Snadno pak dojde ke stržení a poškození nově se tvořící tkáně.   

Voda škodí

Mnozí pacienti se bojí postiženou končetinu mýt vodou. Přitom dostatečná hygiena je základem správného ošetřování bércových vředů. Sprchováním se totiž odstraní zbytky mastí, sekret i povlaky, a zároveň povzbudí prokrvení, což rovněž přispívá k hojení

Nohu je nutné šetřit

Bolest sice může být omezující, ale přesto je pohyb významnou složkou léčebného procesu a rovněž prevence. Při pohybové aktivitě se totiž v lýtku zapojuje svalově žilní, která napomáhá návratu žilní krve k srdci. Snížení tlaku v žilách a zamezí městnání krve a přispívá k lepšímu fungování cévního systému, jehož kondice je pro léčbu bércových vředů klíčová.

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI