Cvičte doma proti lymfatickým otokům

Nezáleží na příčině, ale na řešení problému. To platí v případě lymfatických otoků dvojnásob. Na otoky jako nejčastější příznak poruchy funkce lymfatického systému nejlépe platí pohyb.   

Od otoků jiného původu se lymfatické otoky rozpoznají na základě klinického obrazu, anamnézy a výsledků vyšetření.  Lymfatický systém odvádí z organismu škodliviny, které se tvoří uvnitř, ale i ty, které do těla vnikají zvenku. Proto má zásadní význam pro ochranu před nemocemi.

Cvičení jako lék

K poruše lymfatického systému může dojít z různých důvodů. Nejobvyklejší bývá dědičná dispozice, která souvisí i s chronickou žilní nedostatečností a tím pádem i s křečovými žilami. Dalšími příčinami jsou infekce, úrazy, operace nebo léčba rakoviny.  

Primární lymfedém, který má příčinu ve špatné funkci lymfatického systému, se poprvé projeví například po velké námaze, při hormonálních změnách, v těhotenství, při infekci, operaci, ozařování či při dočasném vyřazení končetiny z pohybu.

Sekundární lymfedém vzniká následkem patologického procesu, který má původ mimo vlastní mízní systém (např. úraz, infekce, operace, ozáření), ale který vede k částečné nebo úplné blokádě mízního řečiště. Začíná pod místem blokády a rychle se šíří směrem dolů.

Pomozte žilám s oběhem

Rozhodně však platí, že základním přístupem ke zlepšení stavu je tělesná aktivita. Lymfatický systém totiž nepohání srdce, ale svaly, respektive jejich tlak, když se pohybujeme. Lymfatický systém ovlivňuje i žilní a cévní systém a proto lymfatické otoky velmi často souvisí s chronickou žilní nedostatečností. Stav proto výrazně zlepší kompresivní zdravotní punčochy, zejména při cestování. Pozitivně se projevuje i užívání venofarmak, speciálních léků určených k podpoře žilních funkcí. Obě opatření zlepší průtok krve, takže z tkání snáze odcházejí odpadní látky.

Nejsnazší a nejúčinnější 

Nejvhodnějším pohybem pro podporu proudění lymfy je obyčejná chůze. Pomáhá nejen na dolní končetiny, ale i na paže. Když za chůze hýbeme rukama, stimulujeme lymfu v podpaží. Zvedáním nohou zase stimulujeme podkolenní jamku i třísla. Účinek podpoří správné dýchání – tzv. do břicha, nejen do hrudníku, které udrží lymfu v pohybu a usnadní vylučování toxinů z těla.

Na místě

K doporučovaným domácím cvičením proti lymfatickým otokům patří úklony a protahování. Lymfatické cévy jsou uložené v podkoží, proto je pomocí úklonů můžete dobře stimulovat. Jiný cvik se provádí takto: postavíme se rovně, nohy mírně rozkročené, ruce volně visí podél těla. Nataženými pažemi hmitáme dopředu a dozadu. Po chvilce přidáme i zvedání nohou na místě jako při chůzi.

Do strany

Na místě provádíme i další cvik Postavíme se rovně, nohy u sebe a s rukama volně svěšenýma dolů. Otáčíme se v pase střídavě nalevo a napravo, paže následují pohyb trupu. Dolní část těla zůstává zatím v klidu, později přidáme i mírné pokrčení v kolenou při každé otočce do strany.

Vleže

Lehneme si na zem, nohy pokrčené, paže podél těla. S výdechem zvedáme pánev nahoru. V nejvyšším bodu zatneme hýžďové svaly a s nádechem spustíme pánev na zem.

Vleže na zádech zvedáme nohy, propneme kolena a špičky ohýbáme směrem k sobě. Pak zvedneme i horní polovinu těla a pod koleny si podáváme míček z jedné ruky do druhé.

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI