I z malého zranění může být chronická rána. Na co dát pozor?

Začalo to jako malý nenápadný flíček, a je z toho velká rána, která se ne a ne zatáhnout? I takto mohou občas skončit drobná letní poranění. K velkým nepříjemnostem stačí, když se setkají pouhé dva rizikové faktory. Nemáte je také?

Kožní rána je definována jako narušení normální struktury a funkce kůže. Příčiny vzniku ran mohou být vnější (například různá traumata – oděr, říznutí) či vnitřní (například poruchy prokrvení či výživy kůže). Často se při rozvoji rány kombinují. Kromě příčin vzniku rány ovlivňují její hojení různé lokální faktory (například hloubka, rozměr, infekce nebo cizí tělesa v ráně), ale i celkové - věk, celkový zdravotní stav, funkce imunitního systému.

Když dojde k souběhu…

Jedním z těchto rizikových faktorů se může stát infekce. Správná hygiena je proto první zásadou u každé, i sebemenší ranky. V posledních letech už se upouští od všech agresivních prostředků (peroxid neboli kysličník, jód, cokoliv s alkoholem), a první volbou zůstává obyčejná voda. Omývání, oplachování nebo sprchování nejen ránu očistí, ale zároveň povzbudí prokrvení, což přispívá k rychlejšímu hojení.

Druhým rizikovým faktorem je genetická dispozice k zhoršeným žilním funkcím – tzv. chronická žilní nedostatečnost. Pokud se tyto dva rizikové faktory sejdou, je na problém zaděláno.

Zhoršené prokrvení a nedostatečný odvod zplodin metabolismu umožní infekci proniknout dál do okolních tkání. Ranka se pak může stát obtížně léčitelná a přejít do chronického stavu. Zejména nebezpečí hrozí na dolních končetinách. Hranicí, kdy je třeba zpozornět, je šest týdnů. Rozsáhlé, hluboké a zanícené rány patří však do rukou lékaře okamžitě!

Zabraňte riziku

Nejčastějším projevem chronické žilní nedostatečnosti bývají křečové žíly. Ale ještě předtím, než se na pokožce objeví jejich viditelné projevy, lze vysledovat jejich předběžné signály. Brnění, otoky, bolest, únavnost – to vše si žádá vyšetření odborníka.

Pak je třeba začít se systémovou léčbou, což zahrnuje podávání venofarmak - medikamentů, které pozitivně ovlivňují stav žilního systému. Další důležitou zásadou je důsledné používání stahovacích (kompresivních) prostředků, které podpoří žilní stěnu, zlepší cirkulaci a prokrvení. Tím se výrazně sníží riziko případných komplikací s hojení každého poranění.

Rychlejší hojení, menší bolest

Pokud však k poranění dojde, pak přichází řada na vhodné prostředky tzv. mokrého hojení. Udržují v ráně vlhké prostředí, jehož přirozenou součástí je řada látek, které hojení podporují. To poskytuje vhodné podmínky pro růst granulační tkáně a epitelizaci.

Některé druhy vlhkého krytí působí dokonce antisepticky a umožňují tzv. debridement – tj. odstranění odumřelé tkáně například pouhým působením enzymů, tedy bez násilného strhávání a tím pádem i bez bolesti.

Vlhkost ranám svědčí

Tyto materiály také udržují konstantní teplotu, umožňují výměnu plynů, absorbují či odvádí nadbytečný sekret, chrání ránu před možnou infekcí, a navíc umožňují netraumatické převazy v delších časových intervalech. Další velkouvýhodou je, žezamezují vzniku nepěkných jizev. Vlhké hojení tak v porovnání s klasickou terapií prokazatelně zkracuje dobu hojení ran, snižuje četnost komplikací i ekonomické náklady.

Vlhké hojení se osvědčilo při hojení akutních ran, jako jsou odřeniny, popáleniny, puchýře, operační rány), ale i těch chronických (například bércové vředy, proleženiny, tzv. diabetická noha a podobně).

Homepage: 

NEWSLETTER
PARTNEŘI