Posttrombotický syndrom

Žilní trombóza vždy určitým způsobem poškodí chlopně, které v žilním řečišti zabraňují zpětnému toku krve po směru gravitace. Rozsah poškození chlopní záleží do jisté míry také na včasnosti diagnózy a zahájení adekvátní léčby. Pokud není trombóza adekvátně léčena, je pacient ohrožen jednak vysokým rizikem plicní embolizace, jednak rozvojem tzv. těžkého postrombotického syndromu. To je stav, kdy zdestruované žilní chlopně nedomykají, a dochází tak ke zpětnému toku (refluxu) krve do končetin. To vede k chronickým otokům, bolestivosti končetin, následně k ukládání krevního barviva a bílkovin do podkoží, což může vést až ke vzniku otevřeného bércového vředu, který se velmi špatně hojí. Při neléčené nebo nedostatečně léčené trombóze může bércový vřed vzniknout do 2 let až u 60 % nemocných.

MUDr. Tomáš Klimovič

NEWSLETTER
PARTNEŘI