Vlhké krytí

Jaké jsou druhy a možnosti vlhkého krytí?

Mepitel – měkké silikonové krytí

Oboustranná kontaktní vrstva na ránu

Mepitel je sterilní měkká silikonová kontaktní vrstva na ránu, která se díky patentované technologii Safetac nikdy nepřilepí do rány. Díky tomu při jejím snímání nedochází k traumatu rány ani okolní kůže. Může zůstat na ráně až několik dní, což je cenově výhodné a navíc přispívá k nerušenému hojení rány. Optimální velikost ok podporuje tvorbu nové granulační tkáně a zároveň zabraňuje prorůstání tkáně krytím. Pomáhá tak předcházet hypergranulaci, tedy nadměrné tvorbě tkáně, která by bránila zhojení rány.

    

Jak Mepitel funguje

V závislosti na stavu rány se krytí Mepitel nemusí několik dní snímat. Porézní struktura krytí Mepitel umožňuje odvodu exsudátu do absorpčního krytí. Mepitel zabraňuje tomu, aby se vnější krytí přilepilo k ráně, a minimalizuje tak trauma a bolest spojenou s převazy. Díky tomu pacient netrpí tolika nepříjemnými pocity a rána se pak může nerušeně hojit.

Krytí Mepitel bylo vyvinuto k ošetření celé řady ran, jako je např.:

 • stržená kůže
 • odřená kůže
 • chirurgické řezné rány
 • popáleniny nižšího stupně
 • puchýře
 • lacerace
 • částečné štěpy a štěpy v plné tloušťce kůže
 • diabetické vředy
 • žilní a arteriální vředy

Výhody

 • Minimalizuje trauma a bolest během převazů
 • Může zůstat na ráně několik dní, díky čemuž se může rána nerušeně hojit
 • Minimalizuje riziko macerace
 • Ochraňuje nově vytvořenou jemnou tkáň před poškozením
 • Transparentní provedení umožňuje kontrolu rány při aplikaci i při nošení
 • Výrobek si po celou dobu zachovává své vlastnosti - nezanechává rezidua a nevysychá.
 • Dobře se přizpůsobí tvaru těla
 • Dobře se přizpůsobuje tělesným ohybům, čímž zvyšuje pohodlí pacienta při nošení.
 • Do rozměru 12 x 12 cm je plně hrazen zdravotní pojišťovnou (po schválení revizním lékařem)

Mepitel One – měkké silikonové krytí

Jednostranná kontaktní vrstva na ránu

Mepitel One je sterilní měkká jednostranná silikonová kontaktní vrstva na ránu, která se díky patentované technologii Safetac nikdy nepřilepí do rány. Díky tomu při jejím snímání nedochází k traumatu rány ani okolní kůže. Může být ponechán na místě až 14 dnů v závislosti na stavu rány a kůže a poskytuje nákladově efektivní neporušené hojení rány. Optimální velikost ok podporuje tvorbu nové granulační tkáně a zároveň zabraňuje prorůstání tkáně krytím. Pomáhá tak předcházet hypergranulaci, tedy nadměrné tvorbě tkáně, která by bránila zhojení rány.

       

Jak Mepitel One funguje

Mepitel One může být ponechán na místě až 14 dnů v závislosti na stavu rány a kůže a snižuje tak nezbytnost častých převazů primárního krytí. Otevřená struktura sítě Mepitel One umožňuje průchod exsudátu do sekundárního absorpčního krytí. Vrstva Safetac zabraňuje krytí, aby přilnulo k lůžku rány a zajišťuje tak atraumatickou výměnu krytí. Vrstva Safetac utěsní okraje rány a zabraňuje tak úniku exsudátu do okolní kůže a tak minimalizuje riziko macerace.

Mepitel One je kontaktní vrstva na rány určená pro celou řadu ran jako jsou:

 • bolestivé rány
 • tržná poranění
 • odřeniny
 • chirurgické incize
 • popáleniny 2. stupně
 • traumatická poranění
 • puchýře
 • lacerace
 • kožní povrchové a hluboké štěpy
 • ozářená kůže
 • bércové vředy

Může být použit také jako ochranná vrstva na neexsudující rány a pro oblasti s křehkou kůží.

Výhody

 • Minimalizuje bolest a trauma během výměny krytí
 • Může být ponechán na místě až 14 dnů v závislosti na stavu rány a kůže a poskytuje nákladově efektivní neporušené hojení rány
 • Snižuje nezbytnost častých výměn krytí
 • Minimalizuje riziko macerace
 • Zajišťuje v průběhu času stálé vlastnosti výrobku – nezanechává žádné zbytky v ráně a nevysychá
 • Transparentní pro jednoduchou kontrolu rány během aplikace a po celou dobu jeho nošení
 • Přizpůsobí se konturám těla, podporuje pohodlí pacienta během jeho nošení
 • Zůstává v místě aplikace
 • Dobře se přizpůsobuje tělesným ohybům, čímž zvyšuje pohodlí pacienta při nošení.
 • Malá pravděpodobnost vzniku podráždění kůže a alergie
 • Do rozměru 12 x 12 cm je plně hrazen zdravotní pojišťovnou (po schválení revizním lékařem)

Mepilex – polyuretanové krytí se silikonovou vrstvou

Absorpční pěnové krytí

Mepilex je sterilní pěnové krytí pro absorpci exsudátu z rány. Díky patentované technologii Safetac se nikdy nepřilepí do rány a tím při převazech nedochází k traumatu rány ani okolní kůže. Skládá se ze 3 vrstev, přičemž vrstva Safetac zajišťuje jemnou fixaci k ráně, absorpční pěnová poduška účinně pohlcuje exsudát a tím udržuje spodinu rány čistou a svrchní film chrání pacienta před prosáknutím a znečištěním oblečení.

       

Oblasti použití

Krytí Mepilex bylo vyvinuto k ošetření celé řady exsudujících ran, jako jsou:

 • bércové vředy
 • vředy na chodidlech
 • proleženiny
 • traumatické rány, např. stržená kůže a sekundárně se hojící rány

Výhody

 • Při snímání krytí nedochází k traumatu rány a okolní kůže
 • V závislosti na stavu rány může zůstat na ráně i několik dní
 • Minimalizuje riziko macerace
 • Zvyšuje pacientovo pohodlí během nošení
 • Lze ho používat pod kompresními obvazy
 • Lze ho nadzvednout a přizpůsobit jeho polohu, aniž by ztratilo svou lepící schopnost
 • Lze ho stříhat na požadovanou velikost
 • Zůstává na místě a umožňuje „volné ruce“ pro úpravu kompresních či fixačních obvazů
 • Do rozměru 12 x 12 cm je plně hrazen zdravotní pojišťovnou (po schválení revizním lékařem)

Je vyráběn i v samolepící variantě jako Mepilex Border.

Mepilex Lite – tenké polyuretanové krytí se silikonovou vrstvou

Tenké absorpční pěnové krytí

Mepilex Lite je sterilní pěnové krytí pro absorpci exsudátu z rány. Díky patentované technologii Safetac se nikdy nepřilepí do rány a tím při převazech nedochází k traumatu rány ani okolní kůže. Skládá se ze 3 vrstev, přičemž vrstva Safetac zajišťuje jemnou fixaci k ráně, Absorpční pěnová poduška účinně pohlcuje exsudát a svrchní film chrání pacienta před prosáknutím a znečištěním oblečení.

        

Oblasti použití

Krytí Mepilex Lite bylo vyvinuto k ošetření celé řady exsudujících ran, jako jsou:

 • bércové vředy
 • vředy na chodidlech
 • popáleniny nižšího stupně
 • reakce kůže po ozáření (při radioterapii onkologických onemocnění)
 • traumatické rány, např. stržená kůže a sekundárně se hojící rány

Krytí Mepilex Lite lze rovněž používat k ochraně porušené a nebo křehké kůže. Krytí je vhodné i pod kompresními obvazy a lze jej kombinovat s léčbou gely.

Výhody

 • Při snímání krytí nedochází k traumatu rány ani okolní kůže
 • Minimalizuje bolest pacienta během převazu
 • Minimalizuje riziko macerace
 • Dobře se přizpůsobí tvaru těla
 • Je tenké a pohodlně se nosí
 • Má snadné použití
 • Udržuje v ráně vlhké prostředí
 • Lze ho stříhat na různé velikosti a tvary
 • Nemusí se snímat při ozařování, pokud se k léčbě používají obvyklé rozsahy energie a absorbovaných dávek
 • Do rozměru 12 x 12 cm je plně hrazen zdravotní pojišťovnou (po schválení revizním lékařem)

Je vyráběn i v samolepící variantě jako Mepilex Border Lite.

Mepilex XT – polyuretanové krytí pro rány s velmi hustým exsudátem

Pěnový obvaz se silikonovou vrstvou Safetac pro efektivní čištění ran

Mepilex XT je speciální savý obvaz z polyuretanové pěny. Díky své pórovité struktuře dokáže rychle a efektivně čistit ránu. Představuje ideální volbu pro rány, které jsou povleklé nebo vylučují hustý sekret (středně exsudující rány). Hodí se zejména pro počáteční fáze hojení rány – fáze čištění a granulace, kdy rána zarůstá novou tkání. Jedinečná struktura pórů rychle absorbuje tekutinu a chrání před rozměknutím okrajů rány. Póry jsou navíc tak velké, že umí zachytit i odumřelé buňky a bílkovinný povlak.

     

Jak Mepilex XT funguje

Pomocí speciální struktury odvádí exsudát, tekutinu i zbytky odumřelé tkáně z rány. Podporuje čištění rány (odstranění odumřelé tkáně i sekretu). Své vlastnosti si zachovává i pod tlakem a je vhodný pro použití s tlakovým obvazem (kompresivní terapií). Je vhodný pro všechny fáze hojení rány.

Krytí Mepilex XT bylo vyvinuto k ošetření celé řady exsudujících ran, jako jsou:

 • bércové vředy
 • vředy na chodidlech
 • popáleniny nižšího stupně
 • onkologické rány

Výhody

 • Má vysokou absorpční kapacitu (i při stlačení).
 • Je nepropustný pro choroboplodné zárodky.
 • Podporuje tvorbu nové tkáně.
 • Minimalizuje bolest a trauma při převazech
 • Minimalizuje stres způsobený bolestí při převazech a tím zabraňuje prodlužování doby hojení
 • Minimalizuje maceraci a efektivně zvládá širokou škálu exsudátu. Zajišťuje tak optimální prostředí pro hojení rány
 • Lze použít ve všech fázích hojení
 • Při aplikaci drží na místě. Zdravotnický pracovník má tak volné ruce pro snadnou aplikaci kompresních bandáží
 • Velmi dobrý pro použití pod kompresními obvazy
 • Lze zastřihnout tak, aby vyhovoval různým tvarům ran a problematickým oblastem na těle
 • Podporuje komfort pacienta během nošení
 • Může zůstat na místě po dobu několika dnů v závislosti na stavu rány
 • Lze nadzdvihnout a upravit aniž by ztratil své adhezivní vlastnosti
 • Nedráždí

Mepilex Ag – Antimikrobiální polyuretanové krytí

Pěnový obvaz se silikonovou vrstvou Safetac pro infikované rány

Mepilex Ag je speciální savý obvaz z polyuretanové pěny. Obsahuje iontové stříbro, které se při styku s tekutinou z rány uvolňuje a tím účinně a velmi rychle zbaví ránu infekce. Ideální volba pro rány, které jsou infikované a zapáchající rány (středně exsudující rány). Hodí se zejména pro počáteční fáze hojení rány – fáze čištění a granulace, kdy je ránu potřeba vyčistit.

Jak Mepilex Ag funguje

Odvádí exsudát, tekutinu i zbytky odumřelé tkáně z rány. Podporuje čištění rány (odstranění všech mikroorganismů – zabíjí patogeny v ráně už po 30 minutách, odumřelé tkáně i sekretu). Antimikrobiální účinek přetrvává po dobu až 7 dnů. Své vlastnosti si zachovává i pod tlakem a je vhodný pro použití s tlakovým obvazem (kompresivní terapií).

             

Krytí Mepilex Ag bylo vyvinuto k ošetření celé řady exsudujících ran, jako jsou:

 • bércové vředy
 • vředy na chodidlech
 • popáleniny nižšího stupně
 • onkologické rány

Výhody

 • Při snímání krytí nedochází k traumatu rány a okolní kůže
 • V závislosti na stavu rány může zůstat na ráně i několik dní
 • Minimalizuje riziko macerace
 • Zvyšuje pacientovo pohodlí během nošení
 • Lze ho používat pod kompresními obvazy
 • Lze ho nadzvednout a přizpůsobit jeho polohu, aniž by ztratilo svou lepící schopnost
 • Zůstává na místě a umožňuje „volné ruce“ pro úpravu kompresních či fixačních obvazů
 • Lze zastřihnout tak, aby vyhovoval různým tvarům ran a problematickým oblastem na těle
 • Lze nadzdvihnout a upravit aniž by ztratil své adhezivní vlastnosti
 • Nedráždí

Je vyráběn i v samolepící variantě jako Mepilex Border Ag.

Melgisorb Plus – alginátové krytí

Pro léčbu hlubokých exsudujících ran

Melgisorb Plus je moderní vlhké krytí vyrobené z mořských řas. Slouží k léčbě ran ve fázi čištění a granulace (růstu prozatímní tkáně nezbytné pro hojení). Při kontaktu s tekutinou z rány se alginát, speciální látka získaná z mořských řas, přemění v gel a lehce nabude na objemu. Vyplní tak ránu a uzavře ji před možným vstupem infekce. Gel do sebe pohltí i odumřelé buňky a choroboplodné zárodky. Tímto způsobem je vytvořeno ideální vlhké prostředí pro hojení. Melgisorb Plus se na ránu nelepí a jeho případné zbytky stačí vypláchnout jakýmkoli oplachovým nebo fyziologickým roztokem. Díky tomu nedochází k bolestivému poškození rány při výměně krytí.

     

Jak Melgisorb Plus funguje

Krytí je vyrobeno z mořských řas bohatých na algináty (speciální látky obsahující organické kyseliny). Melgisorb Plus má výborný čisticí efekt – vlákna alginátu se při kontaktu se sekretem rány změní v gel s vlastnostmi vlhkého krytí. Kromě sekretu nasává alginát zbytky odumřelých buněk, bakterií a hnisu a uzavírá je do vznikajícího gelu. Vysoké množství iontů vápníku zrychluje vstřebávání a umožňuje přeměnu v gel.

Melgisorb Plus může být použit pro široké spektrum středně až vysoce exsudujících ran jako např.:

 • Proleženiny
 • Bércové vředy
 • Diabetické vředy
 • Chirurgické rány

Výhody

 • Rychle absorbuje exsudát, tekutinu z rány.
 • Dobře vyplní i hluboké rány s podminovanými okraji, pod kterými se udržují choroboplodné zárodky.
 • Jednoduše a bezbolestně se aplikuje i vyměňuje.
 • Snadno se odstraňuje v jednom kuse a to i z hlubokých ran.
 • Do rozměru 12 x 12 cm ho plně hradí zdravotní pojišťovna (po schválení revizním lékařem).

Exufiber – absorpční krytí z hydrovlákna

Pro léčbu hlubokých exsudujících ran

Exufiber je moderní vlhké krytí vyrobené ze speciálních hydrovláken s patentovanou technologií Hydrolock. Základem je 100% polyvinylalkohol, který na sebe váže velké množství tekutiny. Slouží k léčbě ran ve fázi čištění a granulace. Při kontaktu s tekutinou z rány se krytí přemění v jemný gel. Vyplní tak ránu a uzavře ji před možným vstupem infekce. Gel do sebe pohltí i odumřelé buňky a choroboplodné zárodky. Tímto způsobem je vytvořeno ideální vlhké prostředí pro hojení. Exufiber se do rány nepřilepí a při výměně drží stále pohromadě. Díky tomu nedochází k bolestivému poškození rány při výměně krytí, jelikož není třeba odstraňovat žádné zbytky, které by v ráně zbyly.

     

Jak Exufiber funguje

Krytí je vyrobeno z polyvinylalkoholových vláken. Díky tomu má výborný čisticí efekt protože tato vlákna při kontaktu se sekretem rány změní v gel s vlastnostmi vlhkého krytí. Kromě sekretu nasává také bakterie a uzavírá je do sebe.

Exufiber může být použit pro široké spektrum středně až vysoce exsudujících ran jako např.:

 • Proleženiny
 • Bércové vředy
 • Diabetické vředy
 • Chirurgické rány
 • Odběrové plochy
 • zvláště vhodný do hlubokých ran a píštělí

Výhody

 • Rychle absorbuje exsudát, tekutinu z rány.
 • Tekutina je uzamčena uvnitř krytí i pod kompresními obvazy. Snižuje se tak riziko macerace a poškození okrajů rány.
 • Jednoduše a bezbolestně se aplikuje i vyměňuje.
 • Vysoká pevnost vláken umožňuje odstranění v jednom kuse a to i z hlubokých ran.
 • Do rozměru 12 x 12 cm ho plně hradí zdravotní pojišťovna (po schválení revizním lékařem).

Melgisorb Ag – Antmikrobiální alginátové krytí

Pro léčbu hlubokých infikovaných ran

Melgisorb Ag je moderní vlhké krytí vyrobené z mořských řas. Slouží k léčbě ran ve fázi čištění a granulace (růstu prozatímní tkáně nezbytné pro hojení). Při kontaktu s ránou se alginát, speciální látka získaná z mořských řas, přemění v gel a lehce nabude na objemu. Vyplní tak ránu a uzavře ji před možným vstupem infekce. Gel do sebe pohltí i odumřelé buňky a choroboplodné zárodky. Tímto způsobem je vytvořeno ideální vlhké prostředí pro hojení. Z krytí se při styku s exsudátem uvolňují ionty stříbra, které účinně a rychle eliminují infekci v ráně. Melgisorb Ag se na ránu nelepí a jeho případné zbytky stačí vypláchnout jakýmkoli oplachovým nebo fyziologickým roztokem. Díky tomu nedochází k bolestivému poškození rány při výměně krytí.

      

Jak Melgisorb Ag funguje

Krytí je vyrobeno z mořských řas bohatých na algináty (speciální látky obsahující organické kyseliny). Melgisorb Ag má výborný čisticí efekt – vlákna alginátu se při kontaktu se sekretem rány změní v gel s vlastnostmi vlhkého krytí. Kromě sekretu nasává alginát zbytky odumřelých buněk, bakterií a hnisu a uzavírá je do vznikajícího gelu. Vysoké množství iontů vápníku zrychluje vstřebávání a umožňuje přeměnu v gel.

Výhody

 • Absorbuje až o 45% více než nejpoužívanější krytí se stříbrem vyrobené z hydrovlákna.
 • Vysoká síla vláken dovoluje jeho odstranění bez zanechání zbytků v ráně.
 • Rychlý antimikrobiální efekt během 4 hodin.
 • Trvalý antimikrobiální efekt až po dobu 7 dnů.
 • Rychle absorbuje exsudát, tekutinu z rány.
 • Dobře vyplní i hluboké rány s podminovanými okraji, pod kterými se udržují choroboplodné zárodky.
 • Jednoduše a bezbolestně se aplikuje i vyměňuje.
NEWSLETTER
PARTNEŘI